Profil farnosti

farnosť Partizánske - mesto
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Miroslav Baláž
Kapláni:
contact-informations