Oznamy

Showing 1 - 10 of 407 results.
Items per Page 10
of 41

Oznamy

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 2019

Liturgický kalendár Pondelok : Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov. Spomienka. Piatok : Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka. Sobota : SV. MATÚŠA, APOŠTOLA a evanjelistu. Sviatok. Nedeľa : DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Oznamy Jesenné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný...
Read More About Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 2019 »

23. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár Štvrtok : Najsvätejšieho mena Panny Márie. Ľubovoľná spomienka. Piatok : Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka. Sobota : POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA. Sviatok. Nedeľa : SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA. Slávnosť. Oznamy V stredu bude večerná sv. omša pre deti a rodičov, osobitne pre prvoprijímajúce deti 2. a 3. ročníka...
Read More About 23. nedeľa v cezročnom období 2019 »

22. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár Utorok : Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Spomienka. Štvrtok : Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania. Piatok : Prvý piatok v mesiaci. Sobota : Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov. Spomienka. Nedeľa : DVADSIATA TRETIA V CEZROČNOM OBDOBÍ. 105. svetový deň migrantov a utečencov....
Read More About 22. nedeľa v cezročnom období 2019 »

21. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár Utorok : Sv. Moniky. Spomienka. Streda : Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka. Štvrtok : Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa. Spomienka. Piatok : VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU SV. JÁNA KRSTITEĽA. Sviatok. Sobota : Panny Márie v sobotu. Nedeľa : DVADSIATA DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ. Oznamy Ďakujeme Bohu a umelcom za osadenie...
Read More About 21. nedeľa v cezročnom období 2019 »

20. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár Utorok : Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi. Spomienka. Streda : Sv. Pia X., pápeža. Spomienka. Štvrtok : Panny Márie Kráľovnej. Spomienka. Sobota : SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA. Sviatok. Nedeľa : DVADSIATA PRVÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ. Oznamy Zbierka na opravu Kúpeľnej Kaplnky BSJ činila vo farských kostoloch 2134,-€ a v Kaplnke jezuitov 3126,-€....
Read More About 20. nedeľa v cezročnom období 2019 »
Showing 1 - 5 of 407 results.
Items per Page 5
of 82