Profile

Farnosť sv. Cyrila a Metoda Piešťany
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
vdp. Mgr. Jozef Gallovič, dekan - farár
Kapláni:
dp. Ľuboš Matúš
contact-informations