Profile

Farnosť sv. Cyrila a Metoda Piešťany
68 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
vdp. Mgr. Jozef Gallovič, dekan - farár
Kapláni:
dp. Ľuboš Matúš
Kontaktné informácie