Sviatosti

Sviatosť krstu

Na krst sa možno prihlásiť v úradných hodinách.

Sviatosť krstu riadne vysluhujeme každú tretiu sobotu v kalendárnom mesiaci o 11:00 hod. a každú tretiu nedeľu v kalendárnom mesiaci vo svätej omši o 10:30 hod. Predkrstné poučenie pre rodičov a krstných rodičov býva v sobotu  o 11:00 hod. týždeň pred vysluhovaním krstu. Je možnosť dohodnúť sa i na inom termíne krstu a absolvovaní prípravy!!!

Sviatosť prvého svätého prijímania

Týka sa žiakov základných škôl, ktoré pôsobia na území našej farnosti: ZŠ Vajanského, ZŠ Banka, ZŠ Brezová, ZŠ E.F.Scherrera. 

Príprava sa uskutočňuje vo farnosti každú stredu na sv. omši o 18:00 a v škole vrámci hodín náboženskej výchovy prostredníctvom učiteľov náboženstva.

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania sa týka najmä žiakov, ktorí majú trvalý pobyt na území našej farnosti a zároveň sú žiakmi 9. ročníkov škôl, ktoré územne patria do našej farnosti. Sú to: ZŠ Vajanského, ZŠ Banka, ZŠ Brezová, ZŠ E.F.Scherrera.

Príprava sa koná počas školského roka v piatok na sv. omši o 18:00 a po nej v skupinkách s animátormi.

Príprava dospelých, či starších na sviatosti (sv. krstu, sv. prijímania) sa uskutočňuje samostatne počas školského roka v dohodnutom termíne. Nahlásiť sa možno celoročne.

Sviatosť pomazania chorých

O zaopatrenie chorého, či zomierajúceho (doma i v nemocnici) požiadajte osobne alebo na telefónnych číslach: 033/774 93 33 a 0951 825 780. 

V prípade našej neprítomnosti (v súrnom prípade zaopatrenia ťažko chorého) kontaktujte pátrov jezuitov na čísle 033/76 286 88.

Sviatosť manželstva

Odkaz na stránky Príprava na sviatosť manželstva

Úmysel zosobášiť sa ohláste na fare aspoň 6 mesiacov pred sobášom.

Pred vstupom do manželstva snúbenci absolvujú Kurz prípravy do manželstva obsahujúci sériu prednášok. Kurzy vedú tímy, ktoré tvorí kňaz, manželské páry a odborníci. Klasické témy predmanželskej prípravy dopĺňame ďalšími témami z psychológie, pedagogiky a medicíny súvisiacimi s manželstvom a rodinou.

Termíny kurzu si snúbenci dohodnú s kňazom a potvrdia vyplnením záväznej prihlášky na stránkach príprav na manželstvo, kde nájdu aj ďalšie podrobnosti o kurze.

Pokyny k prijatiu sviatosti manželstva TU