História

Ukazujem 1 - 10 z 393 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 40

Oznamy

Zoslanie Ducha Svätého 2019

Liturgický kalendár Pondelok : Spomienka na Preblahoslavenú Pannu Máriu, Matku Cirkvi. Utorok : Sv. Barnabáša, apoštola. Spomienka. Štvrtok : NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA. Sviatok. Sobota : Panny Márie v sobotu. Nedeľa : NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE. Slávnosť. Oznamy Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator ...
Čítaj ďalej o Zoslanie Ducha Svätého 2019 »

7. veľkonočná nedeľa 2019

Liturgický kalendár Pondelok : Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka. Streda : Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka. Spomienka. Štvrtok : Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania. Je dovolená votívna omša Za povolania na kňazský stav alebo Za rehoľné povolania. Piatok : Prvý piatok v mesiaci. Votívna sv. omša O Najsvätejšom Srdci Ježišovom. ...
Čítaj ďalej o 7. veľkonočná nedeľa 2019 »

6. veľkonočná nedeľa 2019

Liturgický kalendár Štvrtok : NANEBOVSTÚPENIE PÁNA. Slávnosť. Prikázaný sviatok. Sväté omše ako cez týždeň. Sobota : Sv. Justína, mučeníka. Spomienka. Nedeľa : SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA. 53. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Oznamy V pondelok, utorok a v stredu sú prosebné dni . Obsahom sú prosby za úrodu. Záväzný je jeden deň. Je možné vziať votívnu...
Čítaj ďalej o 6. veľkonočná nedeľa 2019 »

5. veľkonočná nedeľa 2019

Liturgický kalendár Piatok : Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne. (v spoločných modlitbách vkladáme prosbu za Čínu a za prenasledovaných kresťanov Nedeľa : ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA. Oznamy Zbierka na seminár činila 1420,-€. Všetkých darcov nech požehná Boh. Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu spojená s organizačnou prípravou na...
Čítaj ďalej o 5. veľkonočná nedeľa 2019 »

4. veľkonočná nedeľa 2019

Liturgický kalendár Pondelok : Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej. Ľubovoľná spomienka. Utorok : SV. MATEJA, APOŠTOLA. Sviatok. Štvrtok : Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka. Spomienka. Nedeľa : PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA. Oznamy Dnes je zbierka na seminár . Všetkých darcov nech požehná Boh. Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu...
Čítaj ďalej o 4. veľkonočná nedeľa 2019 »
Ukazujem 1 - 5 z 393 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 79