Dekanát

Od roku 1952 existoval samostatný dekanát Piešťany, neskôr boli Piešťany v rámci organizačnej štruktúry usporiadania dekanátov Apoštolskej administratúry trnavskej (od 14.6.1995 Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, od 14.2.2008 Trnavskej arcidiecézy) členené ako súčasť dekanátu Trnava C. Tento stav trval až do roku 1999, kedy bol opätovne v Piešťanoch zriadený dekanský úrad.

Rozloha – 386 499 270 m2
Počet obyvateľov – 64 071
   z toho:
       rímskokatolíkov – 51 301
       gréckokatolíkov – 144
       pravoslávnych – 61
       evanjelikov – 3446
       reformovaných – 35
       bratskej cirkvi – 15
       metodistov – 70
       husitov – 31
       baptistov – 2
       starokatolíkov – 6
       ostatných a nezistených – 1956
       neveriacich – 7004

Dekan: Mgr. Marián Kolenčík
Školský dekan:PaedDr. Rastislav Nitran

   Mapa dekanátu - náhľad

 

 1. BOROVCE
  Mgr. Marián Díreš, farár
  Borovce 169, 922 09
  faraborovce@gmail.com
  farnost.borovce@abu.sk
  033 / 38 121 83

 2. DOLNÝ LOPAŠOV
  Mgr. Ján Mozoľa, farár
  Dolný Lopašov 233, 922 04
  farnost.dolnylopasov@abu.sk, www.dolnylopasov.fara.sk 
  0950 / 205 265

 3. DRAHOVCE
  JCLic. Branislav Rychlík, farár
  Hlavná 123, 922 41 Drahovce
  faradrahovce@gmail.com
  farnost.drahovce@abu.sk, www.obecdrahovce.sk/sluzby/farsky-urad 
  033 / 778 36 24, 0903 134 747

 4. CHTELNICA
  PaedDr.. Rastislav Nitran, farár
  Husárska 170, 922 05 Chtelnica
  farnost.chtelnica@abu.sk, www.chtelnica.sk/zivot-v-obci/aktuality/farske-oznamy
  0901 720 093

 5. KRAKOVANY
  Mgr. Marek Jesenák, farár
  Námestie sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany
  farnost.krakovany@gmail.com
  farnost.krakovany@abu.sk, www.krakovany.sk
  033 / 779 84 27

 1. LANČÁR (časť obce Kočín-Lančár)
  Mgr. Marek Križan, farár
  Lančár 6, 922 04 Dolný Lopašov
  lubomir.krizan1@post.sk
  farnost.lancar@abu.sk, www.kocinlancar.sk/obec/farsky-urad/farske-oznamy
  033 / 778 71 20, 0903 849 065

 2. MORAVANY NAD VÁHOM
  Mgr. Marek Suchý, farár
  Radová 75/14, 922 21 Moravany nad Váhom
  marcus.suchy@gmail.com
  farnost.moravanynadvahom@abu.sk, www.moravany.fara.sk
  033 / 774 71 17

 3. PIEŠŤANY – SV. CYRILA A METODA
  Mgr. Marián Kolenčík, farár - dekan
  Nitrianska 17, 921 01 Piešťany
  piestanycm@gmail.com
  farnost.cmpiestany@abu.sk
  dekanat.piestany@abu.sk, www.piestanycm.fara.sk
  033 / 774 93 33

 4. PIEŠŤANY – SV. ŠTEFANA
  Mgr. Branislav Popelka, farár
  Štefánikova 136, 921 01 Piešťany
  fara.stefan.pn@gmail.com
  033 / 772 60 66

 1. SOKOLOVCE
  pplk. Mgr.Juraj Sitáš, farský administrátor
  Dlhá 82/1, 922 31 Sokolovce
  romsur9@gmail.com
  farnost.sokolovce@abu.sk, www.sokolovce.sk
  033 / 773 61 17

 2. VEĽKÉ KOSTOĽANY
  ThLic. Ing. Juraj Schindler, farský administrátor 
  Kanižská 194/55, 922 07 Veľké Kostoľany
  igigajdos@gmail.com
  farnost.velkekostolany@abu.sk, www.velkekostolany.fara.sk
  033 / 778 11 12, 0915 337 037

 3. VESELÉ
  Mgr. Peter Kuljaček, farár
  Veselé 76, 922 08
  fara.vesele@gmail.com
  farnost.vesele@abu.sk
  033 / 779 61 21, 0907 168 251

 4. VRBOVÉ
  Mgr. Jaroslav Hanzlík, farský administrátor
  Námestie sv. Cyrila a Metoda 5, 922 03 Vrbové
  danluk131@gmail.com
  farnost.vrbove@abu.sk
  033 / 779 23 39