Oznamy

Showing 11 - 20 of 520 results.
Items per Page 10
of 52

Oznamy

3. nedeľa v cezročnom období "C" 2022

Liturgický kalendár Pondelok : Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Utorok : Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok Streda : Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka Piatok : Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka Sobota : Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka Nedeľa : 4. nedeľa v období cez rok „C“ ...
Read More About 3. nedeľa v cezročnom období "C" 2022 »

2. nedeľa v cezročnom období "C" 2022

Liturgický kalendár Pondelok : Sv. Antona, opáta, spomienka Piatok : Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka Nedeľa : 3. nedeľa v období cez rok „C“ (Nedeľa Božieho slova) Oznamy Na budúcu nedeľu 23.1.2022 bude zbierka na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy. Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa mohli katolícke...
Read More About 2. nedeľa v cezročnom období "C" 2022 »

1. nedeľa v cezročnom období "C" 2022, Krst Krista Pána

Liturgický kalendár Sobota : Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka Nedeľa : 2. nedeľa v období cez rok „C“ Oznamy Nedeľou Krstu Pána sa končí vianočné obdobie, od pondelka začína liturgické obdobie cez rok. Vo farskom kostole pri betleheme je umiestnená pokladnička, pokladnička je i v kaplnke BSJ, kde môžete prispieť na projekt ...
Read More About 1. nedeľa v cezročnom období "C" 2022, Krst Krista Pána »

2. nedeľa po narodení Pána "C" 2022

Liturgický kalendár Pondelok : Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka Štvrtok : Zjavenie Pána, Slávnosť, prikázaný sviatok Nedeľa : Krst Krista Pána Oznamy Na slávnosť Zjavenia Pána sa v rámci liturgie na úvod  požehnáva voda . Tiež sa slávnostne ohlasuje dátum Veľkej noci a ostatných pohyblivých slávnosti. Sväté omše na slávnosť  Zjavenia Pána...
Read More About 2. nedeľa po narodení Pána "C" 2022 »

1. nedeľa po narodení Pána "C" 2021, Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Liturgický kalendár Pondelok : Sv. Ján, apoštol a evanjelista, Sviatok Utorok : Svätých Neviniatok, mučeníkov, Sviatok Sobota : Bohorodičky Panny Márie, Slávnosť, prikázaný sviatok (Nový rok) Nedeľa : 2. nedeľa po Narodení Pána Oznamy Na Silvestra  sväté omše s poďakovaním na konci roka budú: vo farskom kostole o 16:00 (sv. omša ráno...
Read More About 1. nedeľa po narodení Pána "C" 2021, Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa »
Showing 1 - 5 of 520 results.
Items per Page 5
of 104