Oznamy

Showing 1 - 10 of 546 results.
Items per Page 10
of 55

Oznamy

14. nedeľa v cezročnom období "C" 2022

Liturgický kalendár Utorok : sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov, slávnosť Sobota : Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka Nedeľa : 15.nedeľa v období cez rok „C“ Oznamy Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, patrónov našej farnosti a farského chrámu, budú sv. omše ako v nedeľu. Zároveň pri nich poďakujeme Pánu Bohu za uplynulý...
Read More About 14. nedeľa v cezročnom období "C" 2022 »

13. nedeľa v cezročnom období "C" 2022

Liturgický kalendár Utorok : sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka Streda : sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, prikázaný sviatok Sobota : Návšteva preblahoslavenej Panny Márie, sviatok Nedeľa : 14.nedeľa v období cez rok „C“ Oznamy Veriaci, ktorý na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla zbožne používa nábožné predmety požehnané pápežom alebo...
Read More About 13. nedeľa v cezročnom období "C" 2022 »

12. nedeľa v cezročnom období "C" 2022

Liturgický kalendár Utorok : sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka Štvrtok : Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť Piatok : Narodenie sv. Jána Krstiteľa, hlavný patrón arcidiecézy, slávnosť Sobota : Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka Nedeľa : 13. nedeľa v období cez rok „C“ Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby...
Read More About 12. nedeľa v cezročnom období "C" 2022 »

Najsvätejšej Trojice 2022

Liturgický kalendár Pondelok : sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka Štvrtok : Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť (prikázaný sviatok) Sobota : Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka Nedeľa : Dvanásta nedeľa v období cez rok „C“ Oznamy Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi môžeme za obvyklých...
Read More About Najsvätejšej Trojice 2022 »

Zoslanie Ducha Svätého 2022

Liturgický kalendár Pondelok : Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka Štvrtok : Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok Sobota : sv. Barnabáša, apoštola, spomienka Nedeľa : Najsvätejšej Trojice, slávnosť Oznamy Zbierka na katolícke masmédiá bola spolu 1050 EUR. Úprimné Pán Boh zaplať. V stredu 8.6.2022 pozývame na...
Read More About Zoslanie Ducha Svätého 2022 »
Showing 6 - 10 of 546 results.
Items per Page 5
of 110