Oznamy

Showing 1 - 10 of 419 results.
Items per Page 10
of 42

Oznamy

31. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár Pondelok : Sv. Karola Borromejského, biskupa. Spomienka. VÝROČIE POSVIACKY FARSKÉHO CHRÁMU SV. CYRILA A METODA. Slávnosť vo farskom kostole. Štvrtok : Prvý štvrtok v mesiaci – Deň modlitieb za duchovné povolania. Sobota : VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY. Sviatok. Nedeľa : TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Oznamy Aj dnes (v túto nedeľu)...
Read More About 31. nedeľa v cezročnom období 2019 »

30. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár Pondelok : SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV. Sviatok. Piatok : VŠETKÝCH SVÄTÝCH. Slávnosť. Prikázaný sviatok. Sobota : SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH. Nedeľa : TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Oznamy V piatok na slávnosť Všetkých svätých sv. omše sú ako v nedeľu: CM 7.30, 10.30, 18.00; KBSJ 9.00; Banka 9.00, Kocurice 9.00; Trajan...
Read More About 30. nedeľa v cezročnom období 2019 »

29. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár Utorok : Sv. Jána Pavla II., pápeža. Ľubovoľná spomienka. Sobota : Panny Márie v sobotu. Nedeľa : TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Oznamy Dnes je misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie . Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Srdečné Pán Boh zaplať za podporu...
Read More About 29. nedeľa v cezročnom období 2019 »

28. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár Utorok : Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi. Spomienka. Sobota : Panny Márie v sobotu. Nedeľa : DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Oznamy Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie . Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Srdečné Pán Boh...
Read More About 28. nedeľa v cezročnom období 2019 »

27. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár Pondelok : Ružencovej Panny Márie. Spomienka. Sobota : Panny Márie v sobotu. Nedeľa : DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Oznamy Október mesiac modlitby ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: ...
Read More About 27. nedeľa v cezročnom období 2019 »
Showing 6 - 10 of 419 results.
Items per Page 5
of 84