Profil farnosti

farnosť Spišská Kapitula
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
ThDr. Štefan Vitko, PhD.
Kapláni:
contact-informations