Profil farnosti

farnosť Turčianske Teplice
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Ing. Mgr. Ľubomír Hudec
Kapláni:
contact-informations