Blogs

« Back

Charitatívna zbierka Tesco

Charitatívna zbierka Tesco

Milí dobrovoľníci,

Po konzultácii so žilinskou charitou Vám chcem popísať, v čom bude spočívať Vaša pomoc. Doteraz takáto akcia prebiehala len vo väčších mestách, preto sme nemali informácie o priebehu.

Pri vchode do Tesca by stáli vždy dvaja dobrovoľníci v oblečení na to určenom, kde by bol košík na potraviny. Oni by rozdávali letáčiky príchodzím, kde sú uvedené potraviny a drogéria, ktorá sa zbiera. Zároveň by stáli pri košíku, kde by ľudia darovanú potravinu vložili. Zamestnanec Tesca na to určený by pri naplnení košíka potraviny zoskenoval, odvážil a vypočítal ich hodnotu. Doklad o tom podpíše aj dobrovoľník. Potraviny by sa odviezli do auta.

Môže sa stať, že sa bude tovar rýchlejšie zbierať. Vtedy treba dať pozor, aby sme si zaznamenali, ktorý tovar už bol skenovaný a ktorý nie, aby sme o tom informovali skupinu dobrovoľníkov, ktorá nasleduje

Čas akcie je od 10 hod doobeda do 20 hod večer. Jedná sa o dni 9-11. novembra. Dobrovoľník môže pomáhať aký dlhý čas chce, minimálne však 1 hod.

Pre čo najjednoduchšie nahlasovanie prosím nahlasujte sa mne na facebook.

Hlavným koordinátorom akcie je pán farár Lubomír Bollo. Je na telefone 042 469 7017 stále v dosahu.

Ja budem priebežne aktualizovať zoznam tak, aby ste videli, kde sú ešte voľné okná pre potrebnú pomoc.

Zoznam dobrovolnikov
Štvrtok 9.11 -hod 1.dobrovolnik 2.dobrovolnik
10 Loužecká M.Bašová
11 M.Juhaniak  
12 T. Žiačiková,T. Gažo N. Melušová
13 T. Žiačiková,T. Gažo N. Melušová
14 J.Janíčková D.Žárska
15 E.Velacková H.Vráblová
16 K.Kováč F.Bašo
17 L. Žemla M .Žemla
18 N. Kutejová V. Vozáriková
19 R. Halušková S. Valachová
Piatok 10.11    
10 I.Kutejová Luljaková
11 I.Kutejová Luljaková
12 I.Kutejová Luljaková
13 J.Janypková G.Támová
14 T. Žiačiková,T. Gažo N. Melušová
15 T. Žiačiková,T. Gažo N. Melušová
16 Z. Chovancová Chovancová
17 E.Gabčová Z.Galánková
18 birm - Kutejová birm -Kutejová
19 G.Mazáková, N.Durčeková E.Blahová, L.Kovar
Sobota 11.11    
10 N. Jureňová Gažová
11 N. Jureňová Gažová
12 Lednica Lednica
13 Lednica Lednica
14 N.Kutejová V. Vozáriková
15 N.Čviriková N.Ďurčeková
16 S. Oščatková N.Zvonková
17 Lednica Lednica
18 Lednica Lednica
19 Lednica Lednica