Profil farnosti

Farnosť Púchov
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Stanislav Stolárik
Kapláni:
Ivan Belko
contact-informations