Je nám ľúto, ale pre túto farnosť sa žiaľ nenašli oznamy pre tento týždeň.
Zobrazujem oznamy dekanátnej farnosti.

Oznamy pre tento týždeň zatiaľ neboli vložené, zobrazujem preto staršie dáta.

Pridať oznamy pre farnosť Púchov

Oznamy pre farnosť Púchov

20.01. - 26.01. 2020 4. Week

  • V liturgickom týždni budeme sláviť: v pondelok ráno vo farskom a večer vo filiálnom kostole ľubovoľnú spomienku na sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, v pondelok večer vo farskom kostole slávime fériu s použitím formulára na detské sv. omše; v utorok spomienku na sv. Agnesu, pannu a mučenicu; v stredu ľubovoľnú spomienku na sv. Vincenta, diakona a mučeníka; v piatok spomienku na sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi; v sobotu sviatok obrátenia sv. Pavla; 3. nedeľu, ktorú pápež František ustanovil ako nedeľu Božieho slova, s cieľom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Detská sv. omša: bude v pondelok o 17.30.
  • apisovanie úmyslov sv. omší vo farskom kostole s reguláciou: pokračuje v budúcom týždni v pondelok a v piatok po rannej aj večernej sv. omši, vo štvrtok len po večernej sv. omši. Pri zapisovaní špecifikujte prosím svoj úmysel, či ide o sv. omšu za zomrelých, alebo žijúcich. Platí totiž zvyk, že pokiaľ uvediete len meno, úmysel je chápaný automaticky ako za zomrelého. Keby aj došlo k takejto chybe, nebojme sa, pretože nad všetkým je vševediaci a chápajúci Boh, ktorý pozná naše úmysly a rozumie našim chybám a preto prosbu, ktorú by sme mu omylne predkladali, dokáže v duchovnom svete správne korigovať.
  • 22. Ples kresťanských rodín: sa uskutoční 8. februára v Streženiciach. Viac informácií sa nachádza na plagáte vo výveske. Na podujatie vás srdečne pozýva Spoločenstvo kresťanských rodín. Detský karneval: sa uskutoční 16. februára sa o 14.00 v telocvični základnej školy J. A. Komenského. Na podujatie vás srdečne pozývajú saleziáni spolupracovníci a ochotní mladí animátori. Zároveň prosíme, kto by mohol prispieť do tomboly darčekom, aby ho priniesol do sakristie kostola. Tešíme sa na stretnutie a zábavu.
  • Sviatosť krstu budeme sláviť vo farskom kostole: v sobotu o 9.00, krstná náuka bude o 8.00 v prednáškovej miestnosti farskej budovy. Krstnej náuky sa musia zúčastniť rodičia a krstní rodičia, bude trvať približne 40 minút, potom bude možné ísť domov pre dieťa a vrátiť sa na krst. Vyspovedať sa bude možné počas týždňa pred sv. omšami vo farskom kostole. Počas krstnej náuky a krstu je možné využiť parkovisko farského úradu vo farskom dvore za podmienky, že nedôjde k zablokovaniu vjazdu do dvora ani výjazdu z garáží. V prípade, že budú obsadené všetky parkovacie miesta, je dovolené parkovať i na trávniku. Zbierka na dlh farnosti za novostavbu materskej školy: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej a duchovnej formácií detí. Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 6 (v Streženiciach č. 9), Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.