Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 30.11.-06.12.2020

Liturgický program malý Lipník

Pondelok 30.november

Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný

rod. Adamovičová: + Štefan, Marta, Ján a ostatní z rod. Vargovej /panychída/

17:00

Utorok 1. december

 Svätý prorok Nahum

rod. Bartková: + Milan

Akatist k sv. Kozmovi a Damiánovi

17:00

Streda 2. december

Svätý prorok Habakuk

 

rod. Čandová: + Anna - týždňová

17:00

Štvrtok 3. december

 

Svätý prorok Sofoniáš

rod. Štefaňaková : + Michal, Karolína a ostatní z rod. Štefaňakovej

17:00

Piatok 4. december

 

Svätá veľkomučenica Barbora

*Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

17:00

Sobota 5. december

 

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený

Zbierka na potreby chrámu

*Ján Martoňák

(veriaci do 65 rokov)

S platnosťou na nedeľu

18:00

Nedeľa 6. december

 

27. nedeľa po Päťdesiatnici

Náš prepodobný otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry

Zbierka na potreby chrámu

rod. Tyrpaková: *Štefan a Helena

 (veriaci nad 65 rokov)

 

Za veriacich farnosti

 (rodiny s deťmi)

09:30

SL

 

11:00

SL

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: štvrtok – 15:00, sobota – 16:30

Starina: utorok – 15:00, nedeľa – 08:00