Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 10.05.-16.05.2021

Liturgický program malý Lipník

Pondelok 10. máj

Svätý apoštol Šimon Horlivec

rod. Štefaňáková: + Viera – 40 dňová

17:00

Utorok 11. máj

 Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko

Mária Kičurová: * Štefan –   60 rokov

18:00

Streda 12. máj

Zakončenie Paschy

rod. Svistáková: * Iveta –      50 rokov

Moleben k svätému Jozefovi

18:00

Štvrtok 13. máj

Nanebovstúpenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Prikázaný sviatok ! 

Za veriacich farnosti

 

 rod. Compeľová:  * Michal, Mária, Michal, Ľuboš

08:00

 

18:00

Piatok 14. máj

 

Svätý mučeník Izidor

rod. Bratičáková:                     + Michal,Mária, Tomáš a ostatní z rod. Bratičákovej

Moleben k Bohorodičke

18:00

Sobota 15. máj

 

Prepodobný otec Pachómios

rod. Vasilíková: * Peter, Petronela, Adam

S platnosťou na nedeľu

18:00

Nedeľa 16. máj

7. nedeľa po Pasche-  svätých otcov nicejského snemu

Za veriacich farnosti

 

rod. Kravčáková: * František a Mária s rodinou

09:00

 

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Na svätej liturgii sa môže zúčastniť 6 ľudí z rodiny na ktorých úmysel sa slúži. Do počtu sa totiž nepočítajú kňaz, kantor a cerkovník. Ostatní veriaci môžu zostať vonku.