Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 17.05.-23.05.2021

Liturgický program malý Lipník

Pondelok 17. máj

Svätý apoštol Andronik a spol.

rod. Sedláčková: + Helena Brunovská

Moleben k Bohorodičke

18:00

Utorok 18. máj

 Svätý mučeník Teodot z Ankyry

rod. Čandová: + Anna /panychída/

18:00

Streda 19. máj

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup a spločníci

rod. Brunovská: + Anton, Mária, Viliam a ostat. z rod.

Moleben k svätému Jozefovi

18:00

Štvrtok 20. máj

Svätý mučeník Tallelaios

rod. Lešková:  + z rod. Leškovej

07:30

Piatok 21. máj

Zakončenie sviatku Nanebovstúpenia Pána

rod. Kovaľová č. 67: + Jozef, Anna, Michal

18:00

Sobota 22. máj

 

5. zádušná sobota

+ zosnulý z farnosti /hramoty/

07:30

Nedeľa 23. máj

Nedeľa svätej Päťdesiaatnice – Zoslanie Svätého Ducha

Za veriacich farnosti

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Na svätej liturgii sa môže zúčastniť 6 ľudí z rodiny na ktorých úmysel sa slúži. Do počtu sa totiž nepočítajú kňaz, kantor a cerkovník. Ostatní veriaci môžu zostať vonku.