Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 09.08.-15.08.2021

Liturgický program MALÝ LIPNÍK

Pondelok 9. august

Svätý apoštol Matej

rod. Compeľová: + Anna /panychída/

18:00

Utorok 10. august

Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec

rod. Bratičáková: *Vladimír, Helena, Vlado, Natália

Moleben k sv. Kozmovi a Damiánovi

18:00

Streda 11. august

 

Svätý mučeník Euplos

1. rod. Štefaňáková č. 123: *Jana s rod., Peter, Martin s rod.

2. rod. Tyrpáková: *Matúš, Ivana, Lucia, Peter, Oliver

18:00

Štvrtok 12. august

Svätí mučeníci Fótios a Antikét

rod. Šestáková č. 95: + Mária, Ondrej, Mária, Ján, Milan

Moleben k bl. V. Hopkovi

18:00

Piatok 13. august

Zakončenie sviatku Premenenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

rod. Lajčáková: + Milan

18:00

Sobota 14. august

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho prepodobného otca Teodóza, pečerského ihumena

rod. Vasilíková: + Mária Vasilíková

Moleben k Bohorodičke

Prvá svätá spoveď

07:30

 

10:00

Nedeľa 15. august

12. Nedeľa po Päťdesiatici

Zosnuti našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

Za veriacich farnosti

Slávnosť sv. prijímania

Zbierka na potreby chrámu

10:30

SL

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: pondelok-16:00, utorok-16:00, piatok-16:00,nedeľa 07:15

Starina: nedeľa – 08:30