Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 11.07.-17.07.2022

Liturgický program malý lipník

Pondelok 11. júl

Svätá všechválna mučenica Eufémia

*Anna Kovaľová

Moleben k sv. Jozefovi

18:00

Utorok 12. júl

Svätí mučeníci Proklos a Hilarios

rod. Kundisová: + Štefan, Anna a ostat. z rod. Leškovej

10:00

Streda 13. júl

Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi

rod. Kuzmová: + Mária

Moleben k sv. Kozmovi a Damiánovi pri relikviách

18:00

Štvrtok 14. júl

 

Svätý apoštol Akvila

rod. Čandová: + Anna Tatarová

Akatist k sv. Kozmovi a Damiánovi pri relikviách

18:00

Piatok 15. júl

Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír

VOĽNICA

rod. Haščinová: + Štefan Haščin

Pomazanie chorých

07:30

18:00

Sobota 16. júl

Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci

 rod. Iľkovičová: + Mária Iľkovičová

Moleben k Bohorodičke

07:30

Nedeľa 17. júl

6.  nedeľa po Päťdesiatnici – Nedeľa svätých otcov šiestich všeobecných snemov

Blažený hieromučeník Pavel, prešovský biskup

Moleben k sv. Kozmovi a Damiánovi

 

Svätá liturgia s posviackou obnoveného chrámu

Myrovanie

09:30

 

10:00

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: utorok-08:30, piatok-09:00, sobota-16:30

Starina: sobota-18:00