Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu farskej budovy v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 06.11.-12.11.2023

Liturgický program malý lipník

Pondelok 6. november

Svätý otec Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup

rod. Čandová č.103: + Michal, Mária

Moleben k sv. Kozmovi a Damiánovi

17:30

Utorok 7. november

 

Tridsiati traja svätí mučeníci z Malitíny

rod. Bratičáková: + z rod. Lajčákovej a Kravčákovej: Štefan, Anna, Andrej, Verona a os z rodín

Veľká večiereň s lítiou

07:30

 

17:30

Streda 8. november

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďaľším beztelesným mocnostiam

rod. Kuzmová: * Michal, Antónia, Sofia, Michal-Charbel

Myrovanie

17:30

Štvrtok 9. november

Prepodobná matka Matróna

rod. Kopčáková: + Ondrej, Marta, Anna /panychída/

17:30

Piatok 10. november

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci

rod. Tokarčíková: * rod. Tokarčíková

17:30

Sobota 11. november

Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent

rod. Haščinová: + Peter, Anna, Tomáš, Tomáš

07:30

Nedeľa 12. november

24. nedeľa po Päťdesiatnici.

Svätý hieromučník Jozafát, polocký arcibiskup

Za veriacich farnosti

Zbierka: Pre potreby chrámu

10:30

CSL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: pondelok - 16:00, streda – 08:30, nedeľa – 09:00

Starina: streda – 14:30, nedeľa – 07:30