Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu farskej budovy v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgické program 23.01.-29.01.2023

Liturgický program malý lipník

Pondelok 23. január

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup

rod. Kičurová: +  Anna

Moleben k sv. Jozefovi

17:30

Utorok 24. január

Prepodobná matka Xénia Rímska

rod. Lajčaková: + Kazimír, Zofia, Bogdan, Konrad

17:30

Streda 25. január

Svätý otec Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup

rod. Štefaňaková: *Ján a Mária s rodinou

Moleben k Bohorodičke

17:30

Štvrtok 26. január

Prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia

Iveta Čandová: + Ján, Helena, Milan, Helenka a ost. z rod. Čandovej - /panychída/

17:30

Piatok 27. január

Prenesenie pozostatkov svätého Jána Zlatoústeho

rod. Jaroslava Marinčína:       + Štefan, Peter

18:00

Sobota 28. január

Prepodobný otec Efrém Sýrsky

rod. Sedlačková: *Ján –         70 rokov

07:30

Nedeľa 29. január

Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi

Za veriacich farnosti

10:30

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: nedeľa – 09:00,

Starina: streda – 15:30, nedeľa – 07:30