Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu farskej budovy v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 08.01.-14.01.2024

Liturgický program malý lipník

Pondelok 8. január

Prepodobný otec Juraj Chozebita

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

17:30

Utorok 9. január

Svätý mučeník Polyeukt

rod. Pjatáková č. 176: + Anna, Alexander, Helena, Štefan, Helena, Mária, Štefan

17:30

Streda 10. január

Svätý otec Gregor, nysský biskup

Peter, Elena Šestákoví: + Peter a Anna Šestákoví

17:30

Štvrtok 11. január

Prepodobný otec Teodóz

rod. Hriňáková: + Helena

Moleben k bl. V. Hopkovi

17:30

Piatok 12. január

Svätá mučenica Tatiana

rod. Šestáková: *Jozef, Martina, Marek, Silvia

17:30

Sobota 13. január

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

Františkek Kičura: + Štefan, Mária a os. z rod. Čandovej

08:30

Nedeľa 14. január

Nedeľa o Zachejovi. Zakončenie sviatku Bohozjavenia

Za veriacich farnosti

Zbierka: Pre potreby chrámu

10:30

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: nedeľa – 07:30

Starina: nedeľa – 09:00