Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 15.08.-21.08.2022

Liturgický program malý lipník

Pondelok 15. august

Zosnutie Presvätej Bohorodičky

PRIKÁZANÝ SVIATOK!

Za veriacich farnosti

Myrovanie

18:00

Utorok 16. august

Prenesenie rukou neutvoreného obrazu Ježiša Krista z Edessy do Konštantínopola

rod. Bušovská: + Antónia, Štefan, Štefánia, Emil, František

18:00

Streda 17. august

Svätý mučeník Myrón

rod. Haščinová: * Martin, Zuzana, Lea, Martin

Moleben k bl. P.P.Gojdičovi

18:00

Štvrtok 18. august

Svätí mučeníci Flórus a Laurus

*Štefan Haščin – 70 rokov

18:00

Piatok 19. august

Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci

+ Mária Iľkovičová - ročná

18:00

Sobota 20. august

Svätý prorok Samuel

rod. Petríková: + Tomáš, Mária, Ondrej, Tomáš, Mária a ostatní z rodiny

07:30

Nedeľa 21. august

 

11.  nedeľa po Päťdesiatnici

Za veriacich farnosti

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: pondelok – 15:00, štvrtok – 16:00, nedeľa - 09:00

Starina: pondelok – 16:30, sobota – 09:00, nedeľa - 07:30