« Back

Liturgický program 24.02.-01.03.2020

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 24. február

 

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy Jána Krstiteľa

PRÍSNY PÔST!

rod. Kovaľová: + Jozef, Mária, Jozef, Verona

07:30

Utorok 25. február

 

Svätý otec Taras, konštantínopolský arcibiskup

rod. Bratičáková: *rod. Škovranová, Varcholová, Bratičáková

Veľkopôstny moleben

17:00

Streda 26. február

 

Svätý otec Porfýrios, gazský biskup

*rod. Kravčáková

Svätá liturgia VPD

17:00

Štvrtok 27. február

 

Prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita

rod. Dudová: * Lukáš, Michaela, Liliana

17:00

Piatok 28. február

 

Prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta

rod. Kuzmová: + Mária Šestáková

Svätá liturgia VPD  Posvätenie kolyvy

17:00

Sobota 29. február

 

Sobota 1. týždňa Veľkého pôstu

Helena Marinčinová:               + Michal, Helena, Štefan, Mária

07:30

Nedeľa 1. marec

 

 Nedeľa 1. týždňa Veľkého pôstu-Nedeľa ortodoxie

Za veriacich farnosti

Zbierka: Charita I.

10:30

CSL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: nedeľa – 09:00

Starina: nedeľa – 07:30