Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu farskej budovy v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 27.11.-03.12.2023

Liturgický program malý lipník

Pondelok 27. november

Svätý mučeník Jakub Perzský

rod. Ilčišáková: + Stanislav, Anna, Helena, Ján, Katarína a os. z rod. Gnevekovej

17:30

Utorok 28. november

Prepodobný mučeník Štefan Nový

rod. Vasilíková: + Peter, Mária, Peter

Moleben k Božskému srdcu

17:30

Streda 29. november

Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen

rod. Haščáková: + Ján, Anna, Ladislav, Emília

17:30

Štvrtok 30. november

Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný

rod. Iľkovičová: + Mária, Mikuláš, Štefan, Anna

17:30

Piatok 1. december

Svätý prorok Nahum

* Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

17:30

Sobota 2. december

Svätý prorok Habakuk

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Moleben k Bohorodičke

07:30

Nedeľa 3. december

27. nedeľa po Päťdesiatnici.

Zbierka na charitu!

Za veriacich farnosti

 

Akatist k sv. Kozmovi a Damiánovi

10:30

SL

15:00

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: utorok – 10:00, nedeľa – 07:30

Starina: pondelok – 15:30, nedeľa – 09:00