Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 29.08.-04.09.2022

Liturgický program malý lipník

Pondelok 29. august

Sťatie hlavy slávneho proroka a predchodcu Jána Krstiteľa

ZDRŽANLIVOSŤ OD MÄSA!

rod. Kuzmová: * Ján, Viera, Klára

18:00

Utorok 30. august

Svätí otcovia Alexander, Ján a Pavol Nový konštantínopolský patriarchovia

rod. Svistáková: + Mária /panychída/

18:00

Streda 31. august

 

Uloženie úctyhodného pásu Presvätej Bohorodičky

rod. Iľkovičová č. 104:             + Mikuláš, Mária a ostatní z rodiny Iľkovičovej a Semberovej

Akatist k Bohorodičke

18:00

Štvrtok 1. september

Začiatok indiktu, nového cirkevného roka

rod. Štefana Tirpáka:              + Mária, Michal, Verona, Štefan, Pavol

18:00

Piatok 2. september

Svätý mučeník Mamant

* Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

18:00

Sobota 3. september

Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Moleben k Bohorodičke

07:30

Nedeľa 4. september

 

13.  nedeľa po Päťdesiatnici

Za veriacich farnosti

Zbierka: Pre potreby chrámu

10:30

CSL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: pondelok – 16:30, štvrtok - 16:30, nedeľa – 09:00

Starina: pondelok – 15:00 , streda – 16:30, nedeľa - 07:30