whole-profile

Redakcia belongs-to:

Friends

Katarína Halodová
Juraj Mozol
Martina Balazova
Peter Dubovský
Dominika Kotradyová
November 30
Redakcia MK updated a blog entry, Drahé deti, odhodte strach, raz a navždy!, in Daniel Ruščák.
12:01 PM
November 2
Redakcia MK updated a blog entry, Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci.
10:32 PM
Redakcia MK updated a blog entry, Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri.
10:30 PM
October 26
1:43 PM
1:39 PM
Redakcia MK wrote a new blog entry, Sviečka za nenarodené deti pokračuje aj tento rok, in Moja Komunita.
1:35 PM
1:30 PM
1:28 PM
1:27 PM
1:26 PM
Subscribe to Redakcia MK's activities. (Opens New Window)