« Back

Na kolenách

Na kolenách

Modlitba piesňou za všetkých bratov, ktorí mi boli Pánom zverení na modlitbu.. dnes zvlášť za jedného..

Na kolenách vkladám Ti do dlaní jemne srdce brata
- a čítam Ti z očí, že čo znášať musí, ani netuším! -
s dôverou nevesty, čo všetko zmôže.. lebo všetko dala.
Viem, že keď dávaš kríž, že sa dávaš s ním..

Prosím
nech pozná Ťa podľa rán
tŕňami do Srdca vpísaných
do nich ho ukrývam - do Lásky v nich
Nech pozná Ťa podľa rán
keď v zlate líhaš si na oltár
nech Tvoj Duch ho pretvára v obetný dar..
Tvoj Duch ho pretvára v obetný dar..

Na kolenách vkladám Ti do dlaní všetko, čo ho bolí
- a cítim z nehy, s ktorou ho vinieš k sebe, že to zahojíš -
s dôverou nevesty ho odovzdávam Tvojej svätej vôli.
Viem, že sa dávaš tiež, vždy, keď dávaš kríž..
 
Prosím
nech pozná Ťa podľa rán,
keď len Ty vstúpiť smieš - keď ho zavrie strach.
Srdce mu ponáram do Krvi na rukách.
Nech pozná Ťa podľa rán,
aj keby na koniec sveta šiel.
Nech vie, ako ľúbi Pán, Vykupiteľ.
Nech vždy vie, ako ľúbi Pán, Vykupiteľ..

Na kolenách vkladám Ti do dlaní jemne srdce brata
- a čítam Ti z očí, že čo znášať musí, ani netuším! -
no s dôverou nevesty, čo všetko zmôže, lebo všetko dala,
viem dobre, že mu dáš, o čo poprosím..

 

1. 7. 2016