« Back

WORSHIP: Stačí sa rozhodnúť

WORSHIP: Stačí sa rozhodnúť

V poslednej dobe sa ja, ale aj moji priatelia stretávame s problémom, že je kráčať s Bohom čoraz zložitejšie.

Všetci sme mali pociť, že rozhodnutie prijať spásu od nášho Kráľa, nám prinesie obrovské zjednodušenie boja a akosik nám to ulahčí každodenný život. Uľahčilo, ale nie tak ako sme si predstavovali, sloboda toťiž ostala úplne rovnaká a povedal by som ešte rozšírenejšia, a útoky diabla sa zvýšili o 10000 percent.

Priatie Ježiša za spasiteľa a priatie faktu že sme spasený skrze vieru nie skrze skutky, je jednoduché, informácie sú zrozumiteľné a Boh nás zahrňa motiváciou nájsť Ho, problém je, že nám dáva úplne všetko aj pocit pokoja, radosti ale aj slobodu. Sloboda znamená dennodenné rozhodovanie, ktoré znamená rozhodutie pre Ježiša, alebo hriech.

Naše rozhodnutia sú zložité a sloboda dáva do života niekoľko problémov, každý vie že cesta hriechu je zdanlivo lahšia a atraktívnejšia, iste kto by si nerád občas užil. Asi každý, a aj ten, čo má Ježiša v srdci.

Kresťanstvo totiž nezaručuje, že za nás niekto rozhodne a vybere to lahšie.

Všetko je to rozhodnutie, rozhodnúť sa, že budem robiť všetko pre Ježiša a pre jeho Kráľovstvo, rozhodnúť sa denne pre neho a nie pre hriech, rozhodnúť sa vybrať si čas s Ním, čítanie Biblie,chvály modlitbu, miesto, facebooku, nudy, ohovárania, pornografie, alebo nerestí. Kresťanstvo nie je o jednoduchej ceste, ale o rozhodnutiach, ktoré nás, ale neustále k Bohu pritiahnu, vždy keď si vyberieme Ježiša nemiesto hriechu, kráčame po ceste do nového Jeruzalema!

Comments
sign-in-to-add-comment
Mať lásku, ktorá by obsiahla celú zem a dosiahla nebo a všetkého za vzdať pre Krista
Posted on 3/6/13 10:37 AM.
Iba taký detail... Kde v Biblii je, že nie sme spasený skrze skutky?
Posted on 3/6/13 3:23 PM.
Biblia jasne hovorí: spasenie sa získava prijatím Ježiša Krista ako Spasiteľa vierou na základe milosti

Ján 1:12; 3:16,18,36
Skutky 16:31
Rimanom 10:9-10,13
Efežanom 2:8-9

Iste je tých miest viac... ak chceš hlbšie vysvetlenie, pýtaj sa, aj ked to nie je téma, ktorá je predmetom tejto diskusie.
Posted on 3/6/13 4:31 PM in reply to Martin Ragula.
Jak., 2,17-26 ......
Posted on 3/9/13 3:28 PM in reply to Marek Kováčik.
Tak aj viera: Ak sa nedokazuje skutkami, sama osebe je mŕtva. 18 Ale niekto povie: Ty máš vieru, ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov. 19 Ty veríš, že je jeden Boh, a dobre robíš. Ale aj démoni veria, a trasú sa. 20 Nerozumný človek, chceš si vôbec uvedomiť, že viera bez skutkov je neúčinná?

Celé znenie, problém je, že sa bavíme o spáse nie o viere: Je jasné, že kto má vieru v Ježiša, sú skutky samozrejmé, ale nie tie nám zabespečujú spásu. Niekedy je dobre pozorne si všimnúť o čom je diskusia, až potom sa tešít z protiargumentu, ktorý nieje protiargumentom, ale len doplnkom k úplnému základu.

Každopádne viera bez skutokov je mrtva, ale to, že sme spasení nie skrze skutkou ale skrze milosti je uplene iná vec, a tieto dve veci nemajú priame spojenie.

Nehovorili sme o viere, ale o spáse.
Posted on 3/9/13 8:47 PM in reply to Jana Klocháňová.
ja neprotiargumentujem ale neva....a ani som nenapísala že nemáš pravdu....
Posted on 3/9/13 9:44 PM in reply to Marek Kováčik.
Jednoducho, zrozumiteľne napísané, Super! Podstata pekne vystihnutá emoticon
GBY +
Posted on 3/11/13 8:48 PM.