Folders
Folder # of Folders # of Documents
Prilohy z wall 0 28
Showing 1 result.
Documents
There are no documents or media files in this folder.
Name Size
There are no documents or media files in this folder.
Showing 0 results.
« Back

Plameň lásky nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Plameň lásky nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Neustále sa budem vracať k modlitbám a ružencom k Sedembolestnej Matky , ako aj k Božiemu Milosrdenstvu. Dva obrovské mocné piliere života. Dávnejšie ma však hodne oslovil ruženec k plameňu nepoškvrneného srdca Panny Márie.  Určite ho mnohí poznáte. Určite mnohí cítite silu , zvraty v  životoch ľudí i prostredníctvom tochto ruženčeka. Je to vlastne sveteľná hlaveň , ak povedala Panna Mária.  Ohňom lásky proti ohňu zla. Cím viac ľudí bude poznať tento ruženec  a pocíti potrebu, túžbu  sa ho modliť , o to lepšie. Keď nás Panna Mária uisťuje , že nám pomôže , väčší prejav lásky , ako pomôcť jej pri záchrane ľudí , možno trošičku aj prostredníctvom nás , keď nás sama o to žiada  je najkrajší prejav aj vďačností za všetko , čo dostávame.  Niet krajšieho poslania na zemi , ako byť účastní  na diele spásy ľudstva. Milosť modlitby  ruženca plameňa lásky nepoškvrneného srdca Panny Márie  vymohla Mária rovno od Nebeského Otca skrze rany Ježiša. Tak , ako ľudia poznajú meno Matky Ježišovej , nech poznajú aj modlitbu k jej plameňu lásky. K jej srdcu. Cez prosby k sv. Jozefovi sa modlitba rozšíri ešte rýchlejšie. Je to milosť , je to pozvanie. 

Máme mnoho  prostriedkov na oslepenie Satana , dobré skutky , modlitby ...  dôležité k plnosti je  usilovnosť o čistú dušu. Znova sa týmto spôsobom vraciam k sviatosti zmierenia. Tá je nevylučiteľná , čo sa týka túžby priviesť čo najviac duší k pokoju , čiže k Bohu. K večnému životu. Sv.omše v týždni , ked sú na báze dobrovoľností , čiže mimo prikázaných sviatkov , aj to je prispenie k sebazlepšeniu ako i k rozšíreniu plameňa lásky srdca Márie. Milosť sa vlieva do srdca človeka mnohými spôsobmi - Božie Slovo ,  sv.príjmanie, ktoré môžme šíriť s ľahkosťou ďalej. Sme pod ochranným plášťom  Panny Márie. Len nech človek povolí pôsobenie Božej moci , Božej sily a obetovanej krvi za nás všetkých. Na našu záchranu. Po prijatí jeho krvi a jeho Tela  pozerajte do svojích duší a pozorujte šum , ktorý vo Vás koná Telo Ježiša. šum , či skôr radosť. Radosť , silu. Vaše aktivity  vykonávané v priebehu dňa obetujte na slávu Boha. Pri ťažkostiach i bolestiach platí to isté. I povzdychy uboleného tela vkladajte Bohu do rúk , ako modlitbu. Súcitný pohľad Nebeského Otca na Vás s láskou spočinie. Teraz vložím modlitbu ruženca k plameňu nepoškvrneného srdca Panny Márie.

Na začiatok :  Na česť piatich Svätých Rán nášho Božského Vykupiteľa sa prežehnáme 5 - krát za sebou.

Na veľké zrnká  :  Bolestivé a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie , oroduj za nás hriešnikov , ktorí sa  Tebe sa utiekame i za všetkých , ktorí sa k Tebe neutiekajú , najmä za nepriateľov sv. Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen.

Prvé tri malé zrnká : 

O môj Bože verím v Teba , lebo si nekonečne dobrý

O môj Bože dúfam v Teba , lebo si nekonečne milosrdný

O môj Bože milujem Ťa , lebo si nadovšetko hodný lásky.

Na malé zrnká : Matička naša zachráň nás skrze plameň lásky Tvojho nepoškvrneného srdca.    -    10 - krát

Na koniec  :  Matička naša zachráň nás a rozšír milostivý účinok svojho plameňa lásky na nás i na celé ľudstvo teraz i vhodine našej smrti. Amen.   Tri krát  :  Sláva Otcu...

 

Môžte sa ešte pomodliť modlitbu k sv. Jozefovi v znení : 

Náš otec sv.Jozef , Ty si hľadal salaš pre Matičku v Betleheme.Prosíme Ta , pomôž nám hľadať plameň lásky v ľudských srdciach. Amen.

Modlitba spojenia s Bohom :

Naše nohy , nech spolu kráčajú .

Naše ruky , nech spolu zberajú , 

naše srdcia , nech spolu zabúšia , 

naše vnútra , nech spolu cítia , 

myšlienka našej mysle , nech bude jedna , 

naše uši nech spolu načúvajú v tichu , 

naše oči nech vzájomne na seba hľadia a splívajú , 

naše pery , nech spoločne prosia za zmilovanie.

 


whole-profile
Ak nepoznáš prostriedok pomoci , nepouzívaj prostriedok ublízenia.

Marcelína belongs-to:

Friends

September 23
Marcelína Marcelína updated a blog entry, Extrovert , alebo introvert ?..
8:56 AM
September 22
Marcelína Marcelína updated a blog entry, Extrovert , alebo introvert ?..
2:41 AM
Marcelína Marcelína updated a blog entry, Extrovert , alebo introvert ?..
2:20 AM
Marcelína Marcelína wrote a new blog entry, Extrovert , alebo introvert ?..
2:05 AM
September 20
Marcelína Marcelína updated a blog entry, Kto vládne svetu ? Kto vládne v srdciach ?.
10:16 PM
Marcelína Marcelína updated a blog entry, Kto vládne svetu ? Kto vládne v srdciach ?.
8:58 PM
Marcelína Marcelína wrote a new blog entry, Kto vládne svetu ? Kto vládne v srdciach ?.
8:52 PM
September 18
Marcelína Marcelína wrote a new blog entry, Liturgický rozpis - Kokava nad Rimavicou 19.9. - 25.9.2022..
8:23 PM
September 8
Marcelína Marcelína uploaded a new document, 2022-9-07_23-2320190926_141728.jpg.
Marcelína Marcelína uploaded a new document, 2022-9-07_23-2320190926_183213.jpg.
Subscribe to Marcelína Marcelína's activities. (Opens New Window)