Blogs

« Back

Ďakujem za rozmanitosť

Ďakujem za rozmanitosť

stvorenia. V Písme sa neuvádza, akú rozmanitosť stvoril Boh. Hovorí sa o živých bytostiach všetkého druhu, hovorí o zveri, vtáctve, plazoch a rybách.

Niet sa čo čudovať. Rozmanitosť druhov stvorenia sa vyvinula postupom času do svojho teras prítomného bohatstva tvorov. Nech to dakto nazýva treskom, či hocičím, všetko sa vyvinulo z pôvodného stvorenia Boha. Môžeme dokazovať akési výviny živočíšnej či inej ríše, Boh stvoril zálad toho všetkého.

Moja úcta patrí Bohu všemohúcemu, za jeho stvorenie, ktoré  má  "naplniť zem a podmaniť si ju" Gen 1, 28;

Či to nie je naplnenie zeme a jej podmanenie? Rozvoj a zveľaďovanie toho, čo nám daroval? To všetko je dielom Boha a človeka, ktorého stvoril na svoj obraz a uschopnil, aby pokračoval na Božom diele stvorenia, ako jeho Pán...

+

Ďakujem Bohu za nádherné diela človeka!

Ďakujem Bohu za diela umelcov!  Za  maľby, za hudbu, za sakrálne umenie! Oni tvorili pre neho, pre Stvoriteľa, On, Boh ich  obdaril nádherným talentom. Práve títo ľudia nám odhalili krásu umenia... oni zobrazili nádhery Boha a stvorenia... v maľbách, v písme v hudobnom umení.

Ďakujem za nádherné piesne na oslavu Boha, ktoré mi bolo dané počuť v mnohých rečiach, nie iba v mojej rodnej slovenskej..., ďakujem Bohu za mnohých talianskych a nemeckých umelcov a svätopiscov, ďakujem za dar reči,  lebo smiem nájsť zdroje a prejavy, lebo nie sme vždy tak usilovní a zapálení, ako naši bratia.... Ďakujem!

Ďakujem za mnohorakosť darov, za ľudí, ktorí ich užívajú na slávu Boha a na dar pre nás... Ďakujem za mnohé krásy stvorené človekom, za ozdoby v chrámoch, za nádheru oltárov a za krásu, ktorá zdobí po dnes kostoly pre slávenie liturgie...

Ak vidíme niektoré z diel, ako na titulnom obrázku Tvár Stvoriteľa, pokúsme sa (miesto  kritiky ) uvidieť, čo chcel umelec vyjadriť... Poviem môj príklad: tvár vyžaruje akúsi prísnosť (zvraštené obočie) a na prvý pohľad sa mi "nepáči"... - iný pohľad ma priviedol k tomu, rozmýšľať, čo tu vyjadruje umelec práve tým výzorom tváre... a cesta sa začína... už neodmietnem, ale skôr myslím na myšlienku pri maľbe toho obrazu... a tu je rozdiel. Nie iba "páči" sa , "nepáči" sa... ten, čo tvoril, mal istý úmysel a chcel niečo vyjadriť.

Máme mnohé bohatstvá, mali by sme ukázať deťom a mladým, ich hodnoty... dávať ďalej, čo  nám bolo dané... Týka sa to v prvom rade Písma sv. - kto im pomôže odhaliť jeho poklady? Potom iné úžasné  knihy a diela, maľby a hudba klasikov, ktoré nám zanechali ľudia minulých vekov... ktoré môžu rozmnožiť krásu, odhaliť krásu tvorenia človeka a tak potešiť a nasmerovať naše srdce ku zmyslu vidieť dary.

Nech vás žehná Pán, Stvoriteľ, ktorý nás ľudí uschopnil tvoriť dary pre iných a ktorý nám dal dar umenia vo všetkej rozmanitosti!

 

+

Stvoriteľ, Boh, vládca vesmíru, a zeme i nás, darca darov, ďakujem!

Amen!

 

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.