Profil farnosti

farnosť Bratislava-svätej Alžbety
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Kapláni:
farár PaedDr. Marián Kráľ
kaplán Mgr. Pavol Brunovský
diakon Mgr. Peter Solár
contact-informations