Terezkini rodičia v Modrom kostolíku

Bratislavský Modrý kostolík (správne Kostol sv. Alžbety) je známy svojim romantickým secesným vzhľadom (ako šaty nevesty). Aj preto sa asi mnohé snúbenecké páry rozhodnú prijať sviatosť manželstva práve tu. Dalo by sa ho nazvať "sobášnym" kostolom. Aj to bol jeden z argumentov.   Druhým bola prítomnosť takmer jedinej svätej v tomto kostole (okrem sv. Antona patróna kazateľov...
Read More About Terezkini rodičia v Modrom kostolíku »

Stretnutie ctiteľov škapuliara 20.9.2015

Rád bosých karmelitánov a Svetský rád bosých karmelitánov v Bratislave vás srdečne pozývajú na stretnutie priaznivcov Karmelu a ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) v nedeľu 20.0.2015 o 10:30 hod. v kostole Notre Dame ...
Read More About Stretnutie ctiteľov škapuliara 20.9.2015 »

24. 9. - Celodenná adorácia

  Srdečne vás pozývame na CELODENNÚ ADORÁCIU 24. septembra 2015 Program: 7:00 - sv. omša s rannými chválami           - vyloženie Oltárne sviatosti  10:00 - litánie k Oltárnej sviatosti 12:00 - poludňajšia modlitba Cirkvi 15:00 - korunka Božieho milosrdenstva 17:00 - ruženec svetla 18:00 - sv. omša s...
Read More About 24. 9. - Celodenná adorácia »

Farské oznamy - Modrý kostolík: dnes je toho veľa...

Farské oznamy 23. nedeľa v cezročnom období od 7. 9. 2015 do 13. 9. 2015 Aj v tomto školskom roku sa žiaci tretieho ročníka budú pripravovať na prijatie prvého sv. prijímania. Tí rodičia, ktorí chcú, aby ich dieťa pristúpilo v našej farnosti k prvému sv. prijímaniu, nahlásia túto svoju žiadosť tak, že...
Read More About Farské oznamy - Modrý kostolík: dnes je toho veľa... »

Hrdí na rodinu - 27. 6. 2015

Práve som dostala e-mail s takýmto predmetom: Ste hrdí na rodinu a na svoje deti? A ste schopní to ukázať? V sobotu 27.6.2015 o 13:30 hod. v Bratislave pred parlamentom sa stretneme! e-mail pokračoval: Milí priatelia, otvárajú sa debaty o eutanázii, o životných partnerstvách osôb rovnakého pohlavia či o rodovej ideológii. Dá sa v tejto záplave slov povedať niečo iba...
Read More About Hrdí na rodinu - 27. 6. 2015 »

Stretnutie ctiteľov škapuliara 21.6.2015

Rád bosých karmelitánov a Svetský rád bosých karmelitánov v Bratislave vás srdečne pozývajú na stretnutie priaznivcov Karmelu a ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) v nedeľu 21.6.2015 o 10:30 hod. v kostole Notre Dame ...
Read More About Stretnutie ctiteľov škapuliara 21.6.2015 »

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

  V nedeľu 7. júna budú sv. omše len o 8:00 hod. a 18:00 hod. z dôvodu celobratislavskej eucharistisckej procesie. Nebude ani prvonedeľná adorácia.   Zdroj: http://www.modrykostol.fara.sk/
Read More About Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi »

Farské oznamy - Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Farské oznamy Nedeľa Najvätejšej Trojice od 1. 6. 2015 do 7. 6. 2015 V pondelok, 1. júna, budeme po rannej a večernej sv. omši v sakristii zapisovať úmysly sv. omší na mesiace júl a august.   Vo štvrtok, 4. júna, je prikázaný sviatok - slávnosť...
Read More About Farské oznamy - Nedeľa Najsvätejšej Trojice »

Prvé sv. prijímanie detí a veľa iného - farské oznamy na Trojičnú nedeľu.

Farské oznamy   od 25. 5. 2015 do 31. 5. 2015 Veriaci, ktorí sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom prednášaní hymnu Veni, Creator, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.   Dnešnou nedeľou sa končí veľkonočné...
Read More About Prvé sv. prijímanie detí a veľa iného - farské oznamy na Trojičnú nedeľu. »

Sviatosť birmovania - Fotoreportáž (17. 5. 2015)

Modrý kostolík už čaká na veľkú chvíľu pre niekoľkých z nás. Dvadsať dospelých a pätnásť študentov dnes prijme sviatosť birmovania z rúk pomocného bratislavského biskupa Jozefa Haľka. Všetko je pripravené. Kvetinová výzdoba, letáčiky s vytlačenými textami piesní, predné lavice vyhradené pre birmovancov. Hostia sa pomaly schádzajú, aj ich zovňajšok vyjadruje...
Read More About Sviatosť birmovania - Fotoreportáž (17. 5. 2015) »

Púť detí do Marianky, T3M, Nedeľa zoslania Ducha Svätého - farské oznamy

Farské oznamy 7. veľkonočná nedeľa od 18. 5. 2015 do 24. 5. 2015 V dnešnú nedeľu Cirkvou slávi 49. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Koná sa aj zbierka na naše katolícke masmédiá. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!   ...
Read More About Púť detí do Marianky, T3M, Nedeľa zoslania Ducha Svätého - farské oznamy »

Sviatosť birmovania, Nanebovstúpenie Pána, Májová pobožnosť - oznamy

Farské oznamy 6. veľkonočná nedeľa od 11. 5. 2015 do 17. 5. 2015 Vo štvrtok tohto týždňa máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú o: 7:00, 9:00, 16:00, 18:00 hod. Aj v stredu večer o 18:00 hod. bude už sv. omša z tohto sviatku.   Na...
Read More About Sviatosť birmovania, Nanebovstúpenie Pána, Májová pobožnosť - oznamy »

Stretnutie ctiteľov škapuliara

Rád bosých karmelitánov a Svetský rád bosých karmelitánov v Bratislave vás srdečne pozývajú na stretnutie priaznivcov Karmelu a ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) v nedeľu 17. mája 2015 o 10:30 hod. v kostole Notre Dame ...
Read More About Stretnutie ctiteľov škapuliara »

Večer milosrdenstva s komunitou Emanuel

Komunita Emanuel nás pozýva na večer milosrdenstva, ktorý sa bude konať dňa 7. mája 2015 (vo štvrtok), v Kostole sv. Ladislava   Téma: Ty si moja nádej; zo všetkých neprávostí ma vysloboď. (Ž 39, 8b – 9a)   Začína sa svätou omšou o 17:30 a po nej nasleduje samotný Večer Milosrdenstva, kde môžme nájsť odpočinok u nášho Pána v modlitbe...
Read More About Večer milosrdenstva s komunitou Emanuel »

Májová pobožnosť, oslava ukončenia vojny, prvá nedeľa... Farské oznamy.

Farské oznamy 5. veľkonočná nedeľa od 4. 5. 2015 do 10. 5. 2015 Dnes, na prvú nedeľu v mesiaci, vás pozývame na adorácia od 17:00 hod. do večernej sv. omši.   V piatok, 8. mája, nebude otvorená farská kancelária.   ...
Read More About Májová pobožnosť, oslava ukončenia vojny, prvá nedeľa... Farské oznamy. »

Hostia z Itálie

Hneď, ako som vstúpila do kostola, bolo cítiť niečo vo vzduchu. Čo sa deje? Krst a prvé sv. prijímanie prijali dospelí katechumeni už pred dvoma týždňami. Sviatosť birmovania bude až v máji... Ani výzdoba kostola nenaznačovala nič výnimočné. A predsa bolo čosi inak. Lavice boli plnšie ako inokedy. Ľudia sa mi videli slávnostnejšie obleční. A vo vzduchu bolo cítiť akési očakávanie. Podchvíľou...
Read More About Hostia z Itálie »

Prijať krst a Eucharistiu z rúk arcibiskupa

Po dlhých prípravách konečne nastal ten deň, keď deviati dospelí katechumeni v našej farnosti prijali sviatosť krstu. Tiež prvýkrát prijali sviatosť eucharistie. Pripravovali sa poctivo a niektorí veľmi dlho - viac ako rok. Ale vyplatilo sa.
Read More About Prijať krst a Eucharistiu z rúk arcibiskupa »

24 hodín pre Pána, VIKVETFEST, krížová cesta - Farské oznamy.

Farské oznamy 3. pôstna nedeľa od 9. 3. 2015 do 15. 3. 2015 Krížovú cestu sa v tomto týždni budeme modliť v piatok o 17:00 hod.   Svätý Otec František podporil podnet Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu a želá si, aby sa Cirkev po celom svete...
Read More About 24 hodín pre Pána, VIKVETFEST, krížová cesta - Farské oznamy. »

Pobožnosť krížovej cesty každý piatok

V pôstnom období vás pozývame v piatok o 17:00 hod do Modrého kostola v Bratislave na pobožnosť krížovej cesty.   Zdroj: http://modrykostol.fara.sk/
Read More About Pobožnosť krížovej cesty každý piatok »

Druhá pôstna nedeľa - Farské oznamy

Farské oznamy   od 2. 3. 2015 do 8. 3. 2015 Dnešná nedeľa je prvou nedeľou v novom mesiaci. O 17:00 hod. vás pozývame na adoráciu do večernej sv. omše.   V tomto týždni máme aj prvý piatok v novom mesiaci. V piatok po večernej sv. omši bude...
Read More About Druhá pôstna nedeľa - Farské oznamy »

Deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, Svetový deň chorých, štúdium teológie... - Farské oznamy.

Farské oznamy 5. nedeľa v cezročnom období od 9. 2. 2015 do 15. 2. 2015 Otec František vyhlásil dnešný deň (8. február 2015) za Svetový deň modlitby, zamýšľania sa a boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Prosíme o modlitby na tento úmysel. Zároveň Slovenská katolícka charita pozýva na modlitbové stretnutie...
Read More About Deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, Svetový deň chorých, štúdium teológie... - Farské oznamy. »

Pozvánka: Adorácia za úspešné referendum

Tesne za hranicami našej farnosti, ale len pár ulíc od nášho kostola, na Heydukovej ulici je kaplnka ukrytá v charitnom dome Bratislavskej arcidiecéznej charity. A práve tu sa bude celý mesiac - až do 7. februára, na kedy je vyhlásené referendum za rodinu, konať nepretržitá poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Viac informácií nájdete v tomto texte:
Read More About Pozvánka: Adorácia za úspešné referendum »

Novoročné farské oznamy

Farské oznamy 1. nedeľa po Narodení Pána od 29. 12. 2014 do 4. 1. 2015 V stredu, v deň spomienky na sv. pápeža Silvestra I., budú sv. omše o 7:00 a ďakovná sv. omša na konci kalendárneho roku o 16:00 hod. (sv. omša o 18:00 hod. nebude).   Slávnosť...
Read More About Novoročné farské oznamy »

Vianoce 2014 - bohoslužobný poriadok

  Zdroj: http://www.modrykostol.fara.sk/
Read More About Vianoce 2014 - bohoslužobný poriadok »

Farské oznamy - 4. adventná nedeľa

Farské oznamy 4. adventná nedeľa od 22. 12. 2014 do 28. 12. 2014 Od 18. decembra 2014 do 6. januára 2015 je farská kancelária zatvorená. V nutných prípadoch nás kontaktujte emailom.   Spovedanie za účasti viacerých kňazov sa v našom kostole v tomto...
Read More About Farské oznamy - 4. adventná nedeľa »

Farské oznamy - 3. adventná nedeľa

Farské oznamy 3. adventná nedeľa od 15. 12. 2014 do 21. 12. 2014 V pondelok 15. decembra vás pozývame na sv. omšu o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať biskup z Kene - Mons. Dominic Kimengich (čítaj Kimengič). Je predstaviteľom africkej diecézy, ktorej bola venovaná časť peňazí vyzbieraných počas...
Read More About Farské oznamy - 3. adventná nedeľa »

Farské oznamy (sviatok 8 decembra, spovedanie chorých doma...)

Farské oznamy 2. adventná nedeľa od 8. 12. 2014 do 14. 12. 2014 V pondelok, 8. decembra, je prikázaný sviatok, slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V našom kostole v tento deň budú sv. omše o 6:00 (rorátna), 9:00, 16:00, 18:00 hod.   V tomto...
Read More About Farské oznamy (sviatok 8 decembra, spovedanie chorých doma...) »

Stretnutie ctiteľov škapuliara v decembri

Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku nás srdečne pozýva na stretnutie ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu pri príležitosti 20. výročia erigovania Svetského rádu bosých karmelitánov   v nedeľu 14. decembra...
Read More About Stretnutie ctiteľov škapuliara v decembri »

Večer milosrdenstva s komunitou Emanuel

Komunita Emanuel nás pozýva na VEČER MILOSRDENSTVA už tento štvrtok (4. 12. 2014) o 18:15 - 20:00 v kostole sv. Ladislava v Bratislave       Adorácia * chvály * príhovorná modlitba * komunita Emanuel Viac: http://www.emanuel.sk/  
Read More About Večer milosrdenstva s komunitou Emanuel »

Farské oznamy - 1. adventná nedeľa

Farské oznamy 1. adventná nedeľa od 1. 12. 2014 do 7. 12. 2014 V dnešnú nedeľu je zbierka na katolícku charitu. Všetkým darcom vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň.   V adventnom období vás v pondelok a štvrtok pozývame na rorátne sv. omše o 6:00 hod.,...
Read More About Farské oznamy - 1. adventná nedeľa »

Advent 2014

Počas adventnu budeme mať v pondelok a štvrtok rorátne sv. omše o 6:00 (v tieto dni nebude ranná omša o 7:00). Vianočné spovedanie za účasti viacerých kňazov bude v piatok 19. decembra a v pondelok 22. decembra. Môžete si tiež pozrieť štatistiky krstov a sobášov v našom kostole.
Read More About Advent 2014 »

Nedeľa Krista Kráľa, advent sa blíži - farské oznamy

Farské oznamy   od 24. 11. 2014 do 30. 11. 2014 Kto sa v dnešnú nedeľu zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.   V piatok vás pozývame na večernú sv. omšu,...
Read More About Nedeľa Krista Kráľa, advent sa blíži - farské oznamy »

Sviatok našej patrónky sv. Alžbety a množstvo ďalšieho - Farské oznamy.

Farské oznamy 33. nedeľa v cezročnom období od 17. 11. 2014 do 23. 11. 2014 V dnešnú nedeľu, v pondelok na sviatok sv. Alžbety a na nastávajúcu nedeľu Krista Kráľa môžeme v našom kostole získať úplné odpustky. Dnes a zajtra je predpísaným úkonom návšteva kostola spojená s modlitbou a na nastávajúcu...
Read More About Sviatok našej patrónky sv. Alžbety a množstvo ďalšieho - Farské oznamy. »

Komunita Emanuel nás pozýva...

Komunita Emanuel nás pozýva ... na ochutnavku festivalu On je zivy - Taste life - do Domu Quo Vadis v Bratislave: http://www.emanuel.sk/sites/default/files/emanuel/TasteLife_v.png   ... na obetovanie kratkej modlitby za krestanov prenasledovanych na Blizkom vychode.   ... na obetovanie kratkej modlitby za Europu a nase Slovensko v suvislosti s presadzovanim politik...
Read More About Komunita Emanuel nás pozýva... »

Modrý kostolík - farské oznamy na misijnú nedeľu.

Farské oznamy 29. nedeľa v cezročnom období od 20. 10. 2014 do 26. 10. 2014 Dnes pri sv. omšiach sa uskutočňuje zbierka na potreby katolíckych misií. Všetkým podporovateľom misijných záujmov Cirkvi vyslovujeme Pán Boh odmeň!   V noci z 25. na 26....
Read More About Modrý kostolík - farské oznamy na misijnú nedeľu. »

Modlitba sv. ruženca v októbri

    V tomto týždni začneme mariánsky mesiac október, počas ktorého sa budeme modlievať svätý ruženec: v pondelok až sobotu o 6:30 hod. a v nedeľu o 7:30 hod. (teda pred rannými sv. omšami). Chceme vás týmto povzbudiť k modlitbe sv. ruženca aj v rodinách.   Zdroj: http://modrykostol.fara.sk/
Read More About Modlitba sv. ruženca v októbri »

Stretnutie ctiteľov škapuliara v októbri

Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku a Svetský rád bosých karmelitánov v Bratislave nás srdečne pozývajú na stretnutie ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu v nedeľu 19. októbra 2014 v kostole Notre Dame Program : 10:00...
Read More About Stretnutie ctiteľov škapuliara v októbri »

11. október - výročie posvätenia chrámu. Farské oznamy.

Farské oznamy 27. nedeľa v cezročnom období od 6. 10. 2014 do 12. 10. 2014 Dnes (v nedeľu) o 17:00 hod. Vás pozývame na adoráciu.   Veriaci, ktorý 11. októbra (výročie posvätenia chrámu) navštívi náš farský kostol sv. Alžbety, a nábožne sa v ňom...
Read More About 11. október - výročie posvätenia chrámu. Farské oznamy. »

Večer milosrdenstva v Bratislave

Komunita Emanuel nás pozýva: Pozývame vás na večer milosrdenstva, ktorý sa bude konať dňa 2. októbra 2014 (vo štvrtok), v Bratislave v Kostole sv. Ladislava Program: 17:30 - svätá omša          18:45 - 20:00 - večer milosrdenstva
Read More About Večer milosrdenstva v Bratislave »

Modrý kostolík - farské oznamy.

Farské oznamy 26. nedeľa v cezročnom období od 29. 9. 2014 do 5. 10. 2014 Tí rodičia, ktorí chcú, aby ich dieťa pristúpilo v našej farnosti k prvému sv. prijímaniu a žiaci 8.,9. ročníka, stredoškolskí študenti a dospelí, ktorí chcú v našej farnosti prijať sviatosť birmovania, nahlásia túto svoju žiadosť...
Read More About Modrý kostolík - farské oznamy. »

Modrý kostolík - farské oznamy.

Prvý piatok, nový šk. rok, púť do Šaštína a iné oznamy. Napríklad aj informácia o prihlasovaní na prípravu k Prvému sv. prijímaniu a k sviatosti birmovania.
Read More About Modrý kostolík - farské oznamy. »

Oslava Karmelskej Panny Márie v Bratislave

Karmelitáni v Bratislave nás pozývajú spoločne osláviť Preblahoslavenú Pannu Máriu z hory Karmel v bratislavskom kostole Notre Dame.
Read More About Oslava Karmelskej Panny Márie v Bratislave »

Prvý štvrtok v mesiaci - adorácia s komunitou Emanuel

Aj v prvom prázdninovom mesiaci nás komunita Emanuel pozýva na pravidelnú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou, ktorá sa koná vždy v prvý štvrtok mesiaca v kostole Sv. Ladislava (oproti tescu - My) po večernej sv. omši o 17:30. Začiatok adorácie o 18:15 Adorácia bude do 19:00 Tešíme sa na všetkých, s ktorými budeme môcť stráviť spoločný čas s Pánom. Komunita Emanuel.
Read More About Prvý štvrtok v mesiaci - adorácia s komunitou Emanuel »

III. ročník živej reťaze – Hrdí na rodinu (28.06.2014 – Bratislava)

Občianske združenie Pastor bonus nás pozýva na III. ročník živej reťaze – Hrdí na rodinu (28.06.2014 – v Bratislave).
Read More About III. ročník živej reťaze – Hrdí na rodinu (28.06.2014 – Bratislava) »

Modrý kostolík - farské oznamy.

Tento týždeň máme iba krátke oznamy. Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (spojená s možnosťou získať úplné odpustky), slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla a zbierka na dobročinné diela Sv. Otca - tzv. "Halier sv. Petra", Modlitby matiek počas celého víkendu (Pi, So, Ne) v Uršulínskom kostole.
Read More About Modrý kostolík - farské oznamy. »

Modrý kostolík - farské oznamy.

Farské oznamy Nedeľa Najvätejšej Trojice od 16. 6. 2014 do 22. 6. 2014 Bratislavská arcidiecéza a Maltézsky rád na Slovensku pozývajú na slávnostný benefičný koncert v rámci Jubilejného roku Sedembolestnej Panny Márie. Uskutoční sa v nedeľu 15. júna 2014 o 16.00 hod. v šaštínskej Bazilike. Dobrovoľný...
Read More About Modrý kostolík - farské oznamy. »

Stretnutie ctiteľov škapuliara

Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku a Svetský rád bosých karmelitánov v Bratislave nás srdečne pozývajú na stretnutie ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu v nedeľu 15. júna 2014 v kostole Notre Dame Program : 10:00 modlitba...
Read More About Stretnutie ctiteľov škapuliara »

Mnoho zaujímavých oznamov na tento týždeň.

Farské oznamy 7. veľkonočná nedeľa od 2. 6. 2014 do 8. 6. 2014 V dnešnú nedeľu Cirkvou slávi 48. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov . Za podporu zbierky na naše katolícke masmédiá vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!   V dnešnú ...
Read More About Mnoho zaujímavých oznamov na tento týždeň. »

Prvé sv. prijímanie, Nanebovstúpenie Pána, Zbierka solidarity... - Farské oznamy.

Farské oznamy   od 26. 5. 2014 do 1. 6. 2014 Vo štvrtok tohto týždňa máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú o: 7:00, 9:00, 16:00, 18:00 hod. Aj v stredu večer o 18:00 hod. bude už sv. omša z tohto sviatku.   ...
Read More About Prvé sv. prijímanie, Nanebovstúpenie Pána, Zbierka solidarity... - Farské oznamy. »

Nedeľa Dobrého Pastiera, Deň rodiny... Farské oznamy - Modrý kostol.

Farské oznamy 3. veľkonočná nedeľa od 5. 5. 2014 do 11. 5. 2014 Budúca nedeľa je nedeľou Dobrého pastiera. Počas sv. omší bude zbierka na kňazský seminár. Všetkým darcom vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň!   V stredu 7. mája 2014 o 20.00 hod. bude otec...
Read More About Nedeľa Dobrého Pastiera, Deň rodiny... Farské oznamy - Modrý kostol. »
Showing 1 - 50 of 109 results.
Items per Page 50
of 3