Blogs

« Back

Pokoj a mier pre Sýriu

Pokoj a mier pre Sýriu

Modlitba, pôst, zmierenie.

Nepokoje a vojny všetkého druhu zmiznú naveky, ak človek stane schopný odpustenia a nedovolí, aby v jeho  srdci bola závisť, nenávisť, násilie, ľahostajnosť a žiadostivosť...

Pokoj a mier pre Sýriu je pre mňa osobnou výzvou k obráteniu. Odmietam všetko zlo a závisť, nenávisť a neodpustenie v akejkoľvek forme a podobe. Nedám miesto ničomu, čo je zlé.

Mojim Bohom je Pán, Knieža pokoja. Jemu patrím, jeho som. Chcem sa stať jeho poslom, chcem žiť a šíriť jeho Slovo. Duch pokoja nech vedie moje kroky.

Prosím Boha, aby prijal moje rozhodnutie, ako dar pre Sýriu.

Modlím sa za pokoj a mier v Sýrii.

Pripájam sa k vám a k tým, ktorí dnes prosia pre Sýriu.

Prosím Boha o ochranu, aby sme nikdy nedovolili, aby zlo malo miesto v srdci, aby sme nikdy nespôsobili zlo inému, aby sme odhodili všetko, čo je zlé. Prijmime Boha, najvyššie Dobro, do svojho srdca, do svojho života. Choďme s Ním všade, myslime s Ním a o Ňom, hovorme o Bohu, počúvajme o Bohu a počúvajme Boha, konajme božie, dobré a radostné. Dávajme Boha iným plným priehrštím.

Boh rozšíri pokoj, lásku a zmierenie v nás, a bude vyžarovať všade, kde pôjdeme.

+

Boh  pokoja, nech žehná Sýriu a utláčaný ľud kdekoľvek na zemi a nech dá svoj pokoj a mier.

Prosím Boha o odpustenie, kde som neodpustila...

Chcem robiť všetko pre to, aby zmizlo zlo...

Staňme sa nositeľmi pokoja.

Prosím, aby sme vždy a hneď odpúšťali, lebo nám je neustále mnohé odpúšťané. My máme moc "zviazať a rozviazať" čo je na zemi... ak nerozviažem brata od niečoho, čo potrebuje odpustenie, zostane zviazaný... a aj ja. To nám vezme pokoj, to spôsobí, že príde nenávisť.

Chcem žiť zmierenie a volím si dobro. Nie iba dnes. Teraz, dnes, zajtra...Naveky.

Chcem aby sa Božia láska, pokoj a mier šírili po celom svete.

Začínam tu, kde som, chcem, aby sa šíril pokoj všada tam,  kde pôjdem.

Volím si život.

+

Pokoj je dar.

Nemôžeme si ho dať sami. Je nám darovaný. Dostávame ho ako dar, vzácne dobro, dar Boha.

Môžeme ho prijať, len ak máme sami v srdci pokoj, lásku, zmierenie.

Pokoj je veľké dobro, vzácny dar, ktorý ľahko strácame... Nečakajme, až bude všetko zničené, poďme na cestu pokoja. Osobne, v rodine, v práci, všade. Boh je s nami. Boh je pokoj a on nám dáva svoj pokoj, ktorý prevyšuje všetko ľudské chápanie.

+

Prijali sme Krista a v ňom žijeme. V ňom sme zakorenení, na ňom postavení, upevnení vo viere, ako sme sa naučili a vzdávame vďaky!

Bdieme, aby nás nezviedlo falošné učenie, prázdne mámenie, založené na ľudských obyčajoch a živloch sveta, a nie na Kristovi!

V Kristovi prebýva celá plnosť Božstva. V Ňom sme aj my naplnení touto plnosťou.

Kristus je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V Kristovi sme vzkriesení k životu, vierou v moc Boha.

Nás, ktorí sme boli mŕtvi v hriechoch, oživil a odpustil nám všetko... Zotrel dlžobný úpis... pribil ho na kríž. Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne triumfoval nad nimi. Robí to aj dnes...

Kristovi sme, v Kristovi máme všetko.

podľa listu sv. Pavla Kolosanom 2, 6-15;

+

Môj pokoj vám dávam, môj pokoj vám zanechávam, hovorí Pán.

Kriste, Knieža pokoja, daruj Sýrii pokoj!

Veď nás, aby sme boli nositeľmi pokoja!

Amen.

 

 

 

 

 

Comments
sign-in-to-add-comment
Nádherné, pravdivé, inšpirujúce, motivujúce..niet vhodnejších slov.
Poďme za Kristom, volá nás po mene emoticon
Boh žehnaj Sýriu!
Posted on 9/7/13 10:45 AM.