Blogs

« Back

Múdrejší

Múdrejší

ustúpi... Možno ste počuli tú vetu ako deti.

Možno ste niekedy ako deti počuli vetu: "Múdrejší ustúpi"... "Si staršia, buď múdrejšia..." v očakávaní, že ustúpite v nejakom malom spore... Ja som tú vetu nepočula často (niektorí rodičia ju príliš často používajú), napriek tomu som si ju zavčasu obľúbila...prijala som ju za svoju. Prečo? Z toho dôvodu, lebo som zistila, že veľakrát je dobré "ustúpiť" pre zachovanie dobra a pokoja, predovšetkým pokoja vlastného srdca... a potom aj pokoja v rodine, neskôr v akomkoľvek spoločenstve, v práci a pod. Po čase som ocenila hodnotu tohto kroku... bol mi darovaný poklad pokoja...Nerobila som tak nikdy zo slabosti, ale zo zrelosti...

Písmo mi hovorí, že kresťan, - jemu bolo dané "naviac" - má byť oporou iným a nemá sa "naťahovať" o nedôležité, nepodstatné  "drobnosti"... Teraz platí skôr veta "múdrejší miluje viac", lebo viem, že od Boha veľa dostávam... Apoštol Pavol to mnohokrát zdôrazňuje, ako nežný otec sa stará o to, aby nikto z bratov nepohoršil "maličkých" netrpezlivosťou, lebo ešte nemajú zrelú vieru. Vyzýva dokonca k tomu, aby bratia radšej "nejedli mäso" aj keď je to dovolené, aby sa bratia slabí vo viere na tom nepohoršili, lebo ešte mnohé nerozumejú...  Matky i otcovia by o tom mohli hovoriť hodiny, koľkokrát "ustúpili", aby dali dieťaťu pocit dôležitosti a povzbudili ho v niektorej z jeho fáz dozrievania...

Starší má byť oporou mladšiemu, platilo pre nás v detských rôčkoch. Neskôr, v dospelosti, dnes to vyzerá akoby naopak smiley. Starší dnes často potrebujú pomoc od mladších, čo sa týka techniky a mnohých vecí modernej doby, ktoré sa menia závratnou rýchlosťou. Vyzerá to, ako keby sa "starší" (ani nemusia byť veľmi pokročilého veku :o)  "nestíhali učiť sa" tieto, aby zostali v trende doby, aby mohli byť účastní života spolu s inými. Boh však neopúšťa nás,  ľudí.., skôr ľudia opustia človeka. V živote nás mladí tiež môžu "predbehnúť"... Lepšie je, ak by to bolo v zrelosti viery a v svedectve životom. Túžim po tom, aby tak bolo a žehnám im.

Mojim želaním je, aby nezanikla sila lásky, vzájomného porozumenia a spolupatričnosti, aby mladí nezabúdali, že aj oni idú tou cestou, že tiež raz prídu tam, kde budú potrebovať iných... Možno je to malá pomôcka na ceste - už teraz trénovať nielen telo a zmysly, ale aj  porozumenie a trpezlivosť medzi sebou navzájom, a s nami "staršími".

Trpezlivosť aj porozumenie sa zídu všade. Nehorázne uľahčia ľudské vzťahy a robia ich hodnotnými, výnimočnými.

Je to vzácny dar, ktorý si môžeme navzájom darovať. 

+


Obyčajná ľudská láska, ktorú by nám mohli závidieť...

Svetu dnes veľmi chýba láska. Mladým, deťom, rodinám, starším, každému...

Buďme štedrými darcami lásky, dávajme ju iným len tak, robme to márnotratne ako Boh...

 

heart

 

Ak chceme meniť láskou svet, dajme mu svoju lásku, pomaly, postupne sa bude svet napĺňať láskou.        

Ann Voskamp

Ak chceme SVOJOU láskou meniť svet - je doslovný preklad - to znamená, že ju najskôr musíme mať... Lásku v srdci si treba chrániť a opatrovať... veľmi rýchlo by sa mohla "zmeniť" na lásku inú... lásku k sebe... Je treba ostražitosť a bdelosť... Tá hranica je veľmi tenučká, ľahko sa šmykneme von z lásky pravej... Božej... k láske "malej" k sebe a razom nemáme lásku k blížnemu... Preto vo svete stále chýba LÁSKA. Musíme ju najskôr sami mať aby sme ňou plnili svet... preto to ide pomaly... postupne. Boh však hľadí na srdce človeka a sám plní to, čo my túžime dať... INÝM. Tak totiž zasa dostávame my... Lásku Boha aby sme mali čo rozdávať.

+

Comments
sign-in-to-add-comment
Krásne! Kresťanská láska nie je len o pocite, tá so živým Bohom v srdci nakŕmi hladných, uhasí smäd smädným, pomôže núdznym- odeje, obuje, zahreje...
Posted on 10/23/13 6:41 AM.
Keby sme pre chudobných prenášali hory a robili diela spásy a nemali by sme lásku... tam, kde sme teraz, dnes... ak nemáme porozumenie a trpezlivosť s blížnym, ktorý stojí pred nami... či je to žobrák alebo kňaz (! ) dnes svet zúri na kňazov a biskupov... a na kresťanov... nesúďme ešte aj my! sme jeden ľud, jedno kňazstvo pred Pánom..., ak nemáme lásku, nič sme neurobili... ak niet lásky, je nemožné akékoľvek dielo...
Ak nemáme (trpezlivosť, lásku, múdrosť) prosme a dajú nám mieru natlačenú, aby sme my dali každému, kto j tak veľmi potrebuje... chudobnému, susedovi, kňazovi, biskupovi.... sved hladuje na lásku, zomiera bez lásky...
Posted on 10/23/13 10:41 AM in reply to Anna Václavová.
Kedysi dávno som čítala takú radu, že keď sa s niekým hádaš, daj si pozor, lebo ľudia neuvidia rozdiel medzi vami - kto je hlúpy, a kto ešte hlúpejší.
Má v sebe veľkú múdrosť. Lebo hádkou sa nič nevyrieši. Lebo múdry človek nevyvoláva hádku. On rieši, hľadá, komunikuje...Ak ustúpi, aj za cenu nepochopenia, vie, že Božia Múdrosť nenechá na seba dlho čakať...
Vďaka za hodnotný blog, Majka! Lebo naozaj iba láskou premôžeme tento svet! emoticon
Posted on 10/23/13 10:58 AM.
Tak je... je toho plné Písmoemoticon A život v Duchu je bez násilia (Pokoj) ... nik si nemôže nič vynucovať, ani od Boha ani od ľudí, prijímame, ako dáva Boh... Je v tom Sloboda a Pokora... aj tie dve sestry sú dnes zavreté a bité a čakajú na oslobodenie...
Posted on 10/23/13 11:24 AM in reply to Eva Vráblová.