Blogs

« Back

Bdejme!

Bdejme!

Čo znamená bdieť?

Znamená to, nerozptyľovať myseľ ničotnými vecami, aby nás neodvádzali od podstatných.

Dať čas Bohu a jeho veciam. Nie tratiť čas. Byť s Ním. Stále.

Nie je to ťažké, nie je potrebné sa ani mimoriadne sústrediť. Potrebné je len jedno: mať otvorené srdce pre Božie a zatvorené pre to, čo  nie je jeho. Potom rozoznám jeho hlas, tichý, pokojný a jasný. Hlas Baránka, jeho Ducha, hlas môjho Boha.

Je to jednoduché.

Vidieť, čo mi ukazuje Pán. Počúvať jeho hlas. Netváriť sa, že "neviem" o čo ide. Viem. Dobre a jasne, ak to chcem.

Je to vždy o rozhodnutí sa. Pre neho alebo bez Neho. Je to vždy iba áno Bohu, nie inému alebo opačne. Vždy sú iba tieto dve možnosti. Iných niet. Akonáhle sa objaví iba niečo, čo nepasuje k obrazu toho, čo mi hovorí Boh - patrí tam NIE. Ak len na chvíľočku zapochybujem, stratím sa, lebo nemôžem vnímať hlas môjho Pána. Jeho Slovo je jasné, pravdivé, priame, bez okolkovania, bez vytáčok, bez "keby". Poznám ho roky, stále nanovo mi ukazuje, kadiaľ ísť. Ak uverím jemu..., ak sa nenechám zlákať tým, pred čím varuje - peniaze, moc, sláva v akejkoľvek (malichernej ) podobe. Málokomu ponúknu akúsi obrovskú možnosť, väčšinou sú to iba malé a ničotné veci, nehodné pozornosti, pre ktoré by som mohla stratiť Božie poklady... Robiť Božie veci. Robiť ich tam, kde som. Ako môžem a viem. Stále. Byť s Ním. Žiť s Ním. Amen!

+

Bdejme so Slovom. Stíšme sa hocikedy, dá sa to, načúvajme chvíľku. Načúvajme aj dlhšie, aj dlho. Zrazu pochopíme veci... Pravda hovorí.

Bdejme nad Slovom. Premýšľajme o Slove, ako Mária, vo svojom srdci, v mysli. Nemusíme vždy hovoriť. najskôr premýšľať, uchovávať v srdci Slovo.

Bdejme na modlitbách. Ako Ježiš. Aj celú noc, ak treba.

Bdejme pred Eucharistiou.

Posilňujme sa sviatosťami.

Potom hovorme, píšme, konajme, dávajme Božie.

Potom choďme k iným a konajme s nimi Božie veci, konajme pre nich Božie veci, konajme s Bohom a pre Boha. Všetko pre Boha.

+

Bdejme, aby sme neprišli do pokušenia. Mk 26, 41; - do pokušenia pochybovať, nevidieť, nepočúvať, nenasledovať, nekonať = spať.

Bdejme, lebo nepriateľ obchádza ako ručiaci lev a hľadá, koho by zožral ... ručiaci lev - všetko, každý, čo v nás robí hluk, tlak, násilie, budí strach, obavy - pochybnosti, aby prehlušil hlas Baránka...! Aby sme odvrátili zrak od Pána, sluch od Božieho...!

...a aj nachádza aj berie! Pozornosť, čas, sily, záujem, ochotu, bratov a sestry, povolania, kňazov, Bohu zasvätených...deti, rodiny! Berie všetko!

Bdenie nad Božími darmi - chrániť srdce a myseľ - svoje, iných - chrániť Cirkev, kňazov, Bohu zasvätených, deti, mladých rodiny - modlitby, obety, činnosť, myšlienky, slová, čas, dary, schopnosti, prostriedky -  všetko a každého dať Bohu.

Všetko patrí Bohu, my patríme Bohu, nedať príležitosť, nedať miesto v srdci, nedať dary nepriateľovi!

+

 

 

 

 

 

 

Comments
sign-in-to-add-comment
Nuž, ani ľahké to nie je, stále bdieť- tak ako telo nevydrží, tak ani duch, ak sme starší a "opotrebovaní", ale v prípade Ducha sa dá s darmi, ak budeme o ne neustále prosiť. Rozlišovať, čo je potrebné- a nemusia to byť len modlitby osamote a pôsty, ale aj bežné činnosti, ak ich robíme na Božiu slávu. Tak nám Pán Boh pomáhaj. Ďakujem.
Posted on 7/4/13 11:45 AM.
Bdieť nie je nespať fyzicky:o) Nespať duchom - je iná vec, je to akási zameranosť na Božie, pozornosť venovaná Bohu...nie sú to modlitby bez konca, niekedy môžu byť aj tie, skôr modlitby v srdci, t.j. častá myšlienka na Neho, nie bez prestania v zmysle, že nerobím iné ako myslím na Neho ale všetko, čokoľvek robím, je s myšlienkou na Neho:o) Netreba na to viac síl, ani času - je to to, čo je teraz a tak ako je teraz, aj fyzicky slabé (ako vieme, aj úplne bez pohybu na lôžku:o) ;o) on také miluje:o) aj mocné, kto ako má:o)
Posted on 7/4/13 12:53 PM in reply to Mária-Irma Danieliszová.
Spať je nerozlišovať... pochybovať, nevidieť, nepočúvať, nenasledovať, nekonať = spať... apoštoli, ktorí "fyzicky" zaspali, boli aj unavení ale hlavne NEROZUMELI... lebo nepočúvali srdcom, nedokázali ešte počúvať srdcom, lebo oni veľmi milovali Pána a chceli byť dokonalí, ako aj my...... my nepočúvame tiež...potom strácame Ducha božieho a už vôbec nevieme, čo s tým... to je spanie ľudského ducha - somnolencia, až kóma,... až smrť... kedy fyzicky žijeme ale duchom sme mŕtvi... Prečo by inak svet mohol vyzerať TAKTO?
Posted on 7/4/13 12:58 PM.
nie je to o tebe:o)))))))))) Ty ani nespíš ani nie si nečinná!!!! Ty moja apoštolka:o)
Posted on 7/4/13 1:00 PM in reply to Mária-Irma Danieliszová.
Už-už sa mi videlo, že ideme po dvojkoľajke rovnakým smerom a bola som z toho smutná. Ale už Ti rozumiem- vďaka.
Posted on 7/4/13 1:02 PM.
Pekne to vyjadrila autorka blogu. Slovo bdieť pre nás veriacich znamená dôležité upozornenie, dávať si pozor, strážiť, bedliť, starať sa o Boží poriadok. Tak teda bdejme, aby sme si vedeli strážiť veci, rôzne životné situácie, ktoré nás majú zjednocovať s Bohom.
Posted on 7/4/13 1:18 PM.