Blogs

« Back

Boh stvoril človeka

Boh stvoril človeka

Píše o tom Kniha Genezis, 1, 26-27; Život človeka a život jeho duše.

Na to Boh povedal: " Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby!" Gen1,26;

A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, ako muža a ženu ich stvoril. Gen1, 27; bol v nich "dych života" - duša.

+

Boh tvorí z ničoho. V modlitbe Krédo vyslovujeme vieru v tieto skutočnosti. Veríme, že Boh nepotrebuje k stvoreniu nič a nepotrebuje ani pomoc nikoho. Boh tvorí v slobode "z ničoho". KKC 296;

Moc Boha sa prejavuje práve v tom, že On vychádza z ničoho, aby všetko robil, čo On chce. Theofil z Antiochie, Autol. 2,4; KkC 296;

Viera v Stvorenie "z ničoho" dokazuje v Písme pravdu prisľúbenia a nádeje. Tak uschopňuje k martýriu matku Makabejcov, pre sratu jej  siedmich synov a dáva jej silu, že ona vo vlastnom utrpení povzbudzuje svojich synov k odvahe martýria slovami:

"Neviem, ako ste vznikali v mojich útrobách, ani som vám nedala dych a život; ani som nedala žiadnemu z vás základnú hmotu, ktorá vás utvorila. Nie, stvoriteľ sveta formoval budúceho človeka, keď vznikal, On pozná vznik všetkých vecí. On vám dá znova v milosti dych a život, lebo teraz pre jeho zákon nehľadíte na vás samých... Prosím ťa, dieťa moje, pozri si nebo a zem; hľaď na všetko, čo je na nich, a poznaj: Boh to všetko utvoril z ničoho, a tak vznikajú aj ľudia." 2Mak 7, 22-23,28;

Preto, že Boh môže tvoriť z ničoho, môže tvoriť v hriešnikoch život - oživiť dušu, tým, že v nich utvorí čisté srdce.., a zosnulým život tela, tým, že toto ich telo vzkriesi k životu, lebo On je Boh, ktorý kriesi mŕtvych, a to, čo nie je povoláva k bytiu. Rim 4, 17; keďže Boh bol v stave, svojim Slovom z temnoty utvoriť svetlo, Gen 1, 3; Boh môže aj tým, ktorí ho nepoznajú, darovať svetlo viery. 2 Kor 4,6;    KKC 298;

+

Život človeka je tvorený z vôle Boha.

Fyzicý život a život duše je dielom Boha.

Obetujeme naše malé obety pre ochranu počatého života v tele ženy.

Spojme naše obety pre prebudenie - oživenie duše človeka, oživenie ľudu, aby všetci ľudia v obnovenom, živote duše v Duchu svätom poznali, akým darom je život človeka. Človek ak neuverí okamžite Bohu, uverí životu...potom uverí Bohu aj bez vyznania. Ak človek ctí a chráni život, Boh mu dá vieru, keď uzná za vhodné...

Nezabudnime prosiť Boha o obnovu duchovného života človeka, ktorý dostávame vo sviatosti krstu. Náš "život duše" nie je o nič menej dôležitý,  život duše je darom života.

+

Mocný Bože, oživ, obnov naše srdcia, urob nás schopnými chrániť počatý život.

Tvoj Duch je život.

Urob nás schopnými a ochotnými chrániť počatý život, i život duší našich detí, aj dospelých, lebo sa sviatostným krstom rodia pre nebo.

Prosím Teba, Pane, prosím za deti, za ľudí, prosím chráň ich životy a duše!

...Prosím aj za tých, ktorých z tvojej milosti a lásky práve teraz povolávaš k životu viery.

Prosím za Tebe drahých konvertitov...

Ty, Všemohúci Boh, teraz tvoríš tvoj ľud... Obnovuješ Cirkev, tvoríš život bez prestania...

Velebím Ťa! Oslavujem Tvoje meno!

Príď Duch svätý, Tvorca a Oživovateľ! Obnov nás, oživ svoj ľud!

Bože mocný, Tvorca a darca života, obnov v nás život!

Amen.

 

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.