Blogs

« Back

Ešte jeden novembrový

Ešte jeden novembrový

Nedeľa Krista Kráľa ukončila obdobie cez rok a už kráčame k adventu 2013. Zasa sme o stupienok bližšie k Bohu, k sebe aj k blížnemu.

November 2013 je za polovicou a blíži sa advent.

Mnohí už vymýšľajú netradičné darčeky. Hľadáme netradičné počítanie dní v advente, ktoré nás povedú k sláveniu narodením Ježiša Krista. Je ich 24 a nemusia tam byť iba okienka pre sladkosti. Možností "počítania dní" do narodením Krista je veľa. Napadla ma myšlienka, obdarovať každý deň niekoho s kým prichádzam do kontaktu, miesto seba (otvorením okienka vybrať niečo pre druhého :o) a darovať mu to v ten deň. Alebo určitá činnosť určená pre konkrétneho prijímateľa - pre farnosť, pre deti, pre členov rodiny (ocko, mamka, sestra, brat, starká atď), aj brat, sestra spoločenstva, pre susedov, pre kolegov a podobne.

Môžeme však pokojne obdarovať aj sebasmiley Bolo by dobré, ak by to bolo niečo nezvyčajné... Niečo, čo sme ešte pri počítaní adventných dní nedostali.

Máme rásť a rastieme, preto môžu byť viditeľné aj prejavy a dary našej zrelosti, ktoré sme dostali počas tohto roku plného Božích milostí. Každý z nás o kus dozrel v poznaní seba, sme bližšie k Bohu aj k ľuďom. Bude povzbudením a darom pre nás samých a aj pre našich blízkych aj kolegov či spolužiakov, aj cudzích, kohokoľvek, ak to dáme najavo. Môže sa stať svedectvom viery, svedectvom o láske Boha k nám ľuďom, svedectvom o daroch, o ľuďoch, ktorých nám dal spoznať a pod.

Chcem hľadať aj dary pre Ježiša, k jeho narodeninám... Musí to byť niečo nové, krásne a hodnotné, niečo, čo ešte odomňa nedostal. Niečo vzácne, drahé, osobné...

Mám rada tradíciu adventu a vianočných sviatkov narodenia Pána. Je darom od Boha ako mnohé v mojom živote. Aj u mňa prešla tradícia obdobím hľadania a poznávania. Aj ja som videla, ako ju mnohí odložili na "večnosť", ako bola odložená a vymenená za inú, za "novú", modernú. Tradícia v mojom pohľade nestratila zo svojej krásy a nevadí mi, keď nie je vždy odsúhlasená v mojom okolí. Tradícia má pre mňa hodnotu stálosti v tejto nestálej dobe. Má pečať svätosti a má vôňu ihličia, odzrkadľuje krásu a charakter ľudí, ktorí nám ju darovali. Má hodnotu spomienok na roky detstva a mladosti, na stretnutia s ľuďmi, na krásne aj ťažké roky života, na dary aj na straty darov... Tradícia nie ie je len krásna, je aj smutná a zaslzená, má hodnotu života. Po rokoch tradícia ešte skrásnela... Boh ju očistil od zbytočného a prehnaného... a zachoval iba krásne a hodnotné.

Mám rada nové, čo žiari inakosťou a prediera sa k životu teraz. Nové nesie so sebou ducha obnovy a nádeje na nový, dobrý a požehnaný svet. Ani teraz nebude iba dobré a krásne. Je to iný, obnovený život so všetkým, čo k nemu patrí. Aj keď dary budú nové, iné, budú niesť znamienka toho, čo už poznám. Budú tu aj kríže, láska, vášeň, aj straty, aj radosti a bude tu aj boj, žiaľ a plač. Lebo to patrí k životu.

Mám dôvod ďakovať Bohu za mnohé, čo mi daroval, nie len v tomto mimoriadnom roku. Je toho tak veľa... Chcem dovoliť Bohu, aby menil v mojom živote veci, aby menil mňa... túžim po tom, aby dary Boha priniesli radosť iným, lebo som jej toľko dostala :o) a túžim po tom, aby niesla ovocie, bohatú úrodu, ako nám hovorí Evanjelium - dvojnásobnú, trojnásobnú, mnohonásobnú... Chcem sa s darmi podeliť s inými. Tak rastie moja viera, vďačnosť aj láska k Bohu a k blížnemu. A nie len to. Rastiem v prístupe k sebe, k otázkam života, aj vo vzťahoch k Bohu a k ľuďom, lebo vidím inými očami... Boh ma učí pozerať na svet jeho pohľadom... Je to úžasná lekcia! Je to krásne aj náročné... Je to dar aj úloha.

Najväčší dar je život s Ježišom, život v Duchu svätom, plný prekvapení, a iných krásnych aj ťažkých darov. Sám Pán ma učí, jeho Duch ma vedie a pomáha mi, aby som videla  v živote zázraky!

+

Text k obrázku - Úspech nie je vždy to, čo vidíme smiley

+

Želám vám požehnané dni a super nápady (nie len) pre advent 2013!

Nech nám v srdci žiari láska Boha, horúca, plná svetla pre tieto novembrové dni!

Nezabudnime ďakovať za dary, ktoré nám Boh dáva v plnosti.

Chválim Boha, ktorý koná veci úžasné!

+

Ak sa podarí, napíšem vám o nezvyčajnom adventnom kalendári... o daroch.

Comments
sign-in-to-add-comment
Ďakujem za tento príspevok! Máme toľko príležitostí a dôvodov na vzdávanie chvály a vďaky za všetky dobrodenia Pánove. Pánovi by sme nemali venovať veľké gestá, ale prirodzený záchvev nášho srdca vo veľkej láske.
Posted on 11/26/13 11:44 AM.
emoticon Ďakovanie a odhalenie darov nám udržuje plameň lásky aby nikdy neprestal horieť pre Ježiša a pre ľudí emoticon ani keď je nachvíľu ťažko, zobudí nás ku vďačnosti emoticon človek, ktorý vie, ako je nekonečne bohato obdarovaný, naplní si srdce radosťou a bude spievať chvály Pánovi a bude to na nás vidno emoticon že sme jeho deti, deti Svetla emoticon Budeme bežať a budeme chcieť dať toto iným, lebo náš Boh je tak úžasný emoticon
Posted on 11/26/13 12:14 PM in reply to Anna Václavová.