Blogs

« Back

Jasné NIE

Jasné NIE

Páči sa mi priamosť človeka, ktorý sa nebojí povedať NIE.

Jednoduché svedectvo zodpovedného prístupu otca rodiny, ktorý je aj politikom..., v súčasnej problematike spoločnosti.

 

Jeho dve dcéry nastupujú v septembri do I. ročníka gymnázia. Tešia sa. Aj on s manželkou sa tešia, že ich dcéry prídu do nového, tvorivého prostredia.

Na snímke: Otec rodiny, a nezávislý poslanec Alojz Hlina

V súvislosti s publikovanou informáciou, že Ministerstvo zahraničných vecí SR podporilo vydanie knihy, ktorá približuje problematiku LGBT študentom stredných škôl zdvrilo, jasne a stručne uvádza nasledovné slová:" Moje dcéry nežijú v skleníku a sú o tejto problematike informované. Vyjadrujem moje rodičovské presvedčenie, že sú informované dostatočne. Nezdieľam názor, že na oboznámenie s problematikou je potrebné naštudovať si knihu v rozsahu 100 strán....

Viac na:http://www.hlavnespravy.sk/oznamenie-a-hlina-kniha-o-lgbt-pre-stredne-skoly/128776/

Osobne si myslím, že otcovia ako p. A. Hlina nie sú nadšený z takých schválení akýchsi čudných programov. O to viac je pre mňa vzorom jeho jednoduché svedectvo obyčajného, vzdelaného a inteligentného otca, ktorý vie, čo NECHCE a čo nedovolí, aby hoci aj parlament rozhodol o JEHO RODINE.

+

Vďaka vám, Anton Hlina, za vaše svedectvo!

 

Comments
sign-in-to-add-comment
Vďaka! Potrebujeme vzory! Kiež by takýchto otcov rodín bolo na našom malom Slovensku ako maku! emoticon
Posted on 8/17/13 4:48 PM.
...sledujme ryzí politiku ex fide, důvěřujme jedině Bohu (srov. Iz 30,1; 31,1-3; Oz 12,2) a Jeho smlouvě. Odvahu! Kristus nás povzbuzuje zvoláním: „Buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět“ (Jan 16,33). emoticon
Zdroj: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18717
Posted on 8/18/13 1:18 PM.