Blogs

« Back

Krása Boha

Krása Boha

IBA TY SI hodný prijať lásku a dary, chvály a česť! PÁN môj a BOH môj! TY SI moje všetko! LÁSKA moja, VYKUPITEĽ môj! BARÁNOK BOŽÍ, SYN BOHA, BOH a PÁN! KRÁSA, MOC, ČESŤ a SLÁVA si TY!

 

Keby sme vedeli...

 

...KTO sa skrýva v EUCHARISTII, nikdy by sme okolo NEHO neprešli bez povšimnutia...

 

VEČNÝ BOH je ukrytý pod spôsobom chleba. BOH čakajúci, horiaci láskou k ľuďom.

NAJVYŠŠÍ, MOCNÝ BOH, LÁSKA.

 

BOH, ktorého oči nemôžu uvidieť v plnej nádhere... lebo by to nevydržali, BOH, ktorý sa dal na smrť, aby sme my mali život, život v plnosti.

KRÁSA a VELEBA, ktorú nemohla uniesť zem, ktorú nemohol pochopiť žiaden človek...

BOH POKOJ, BOH POKORA! 

 

BOH  LÁSKA,  BOH KRÁSA a VELEBA!   

 

SVÄTÝ, SVÄTÝ, SVÄTÝ,  MOCNÝ  NESMRTEĽNÝ  BOH!

 

TEBE nech je sláva a chvála, PÁN a BOH, BARÁNOK BOŽÍ!!!

 

TEBE skladám k nohám korunu slávy môjho vykúpeného srdca!

TY, môj JEŽIŠ, TY SI môj KRÁĽ a môj ŽENÍCH! NIKDY ŤA NEOPUSTÍM!

 

Adorujem TEBA, môj PÁN a BOH!

 

Chválim a zvelebujem TVOJE sväté MENO - JEŽIŠ - MENO nad mená!

Chváľte Pána všetky národy, oslavujte jeho sväté meno!

TEBE sa klaňajú anjeli a všetky nebeské bytosti! TEBE sa klaňajú proroci a svätí, TEBE sa klania celá zem!

ADOREMUS TE DOMINE!

 

HOLY, HOLY, HOLY!!!

HEILIG, HEILIG, HEILIG!!!

SANKTUS, SANKTUS, SANKTUS DOMINE DEI!

Comments
sign-in-to-add-comment
Amen, amen, amen!+

Tvoje blogy, Majka, sú také živé, krásne, svieže, vždy si pri nich oddýchnem a načerpám potrebné sily...

Pane, tebe patrí chvála, česť a sláva,
pozdvihnime svoje ruky a chváľme sväté meno...
Posted on 10/30/12 6:41 PM.
Amen! Nech Pán cez ne dáva milosti, každému z vás, moja Evička!
Posted on 10/30/12 6:44 PM in reply to Eva Vráblová.