Blogs

« Back

Na ceste ku Kristovi

Na ceste ku Kristovi

Traja králi

Najskôr jeden vtip z kázne kňaza: To neboli svätí, neboli to králi a neboli trajasmiley

Čo potom zostalo z príchodu troch kráľov?

Niektorí hovorili - to je mágia, hvezdárstvo, povera. Medzičasom sme prišli k názoru, že to malo veľa spoločného s hviezdami, a je dokázané vedou, že to bola úplne výnimočná konštelácia hviezd!

V Písme sú obrazy opisované v porozumení ľudu, ktorý v tých časoch žil.

V Biblii sú označovaní ako ´magoi´ (z gréc.), teda mágovia či mudrci. V Novom zákone sa nespomína nič o ´svätých´ alebo o kráľoch, dokonca tam nenájdete ani číslo 3. To sa spája pravdepodobne s počtom uvedených darov – zlatom, myrhou a kadidlom.


Na dávnejších maľbách je vidno dvoch až ôsmich mágov, ktorí navštívili Betlehém, stajňu, v ktorej sa narodil Ježiš. Podľa latinskej tradície sa od 6. storočia volajú traja králi: Caspar, Melichar a Baltazár. Začiatočné písmená ich mien sú odvodené z požehnania:´Christus mansionem benedicat´(Kristus/Boh nech žehná tento dom).

V našej dobe asi neprídu beduíni, či "králi" na ťavách (v Európesmiley) a podobne. Tí králi z ďalekého východu boli uprene interesovaní nájdením narodeného Pána, počítali, skúmali konšteláciu hviezd a pozíciu -  vedeli, žePán prišiel TERAZ. A vydali sa na cestu za Pánom.

To je odkaz, výzva pre nás. Sme na ceste? Vyzeráme Krista skutočne so všetkých síl, lebo vieme že TERAZ PRIŠIEL? Ideme tam? Sme na ceste k nemu?

Byť na ceste

 

Byť na ceste neznamená len to, že som v Cirkvi, že chodím do kostola a konám skutky. Nie. Putovanie za ním je viac.

Je to moje osobné rozhodnutie ísť, vydať sa za ním, hľadať ho.Je to byť na ceste k Nemu. Je to zahodiť moje predstavy, ako by to Boh mal urobiť. Je to nechať sa zasiahnuť Bohom - Slovom a ísť. je  to ísť TRAJA - nie iba ja sám. Je to ísť spolu rôzni, nie iba taký ako som ja.

Je to moje stotožnenie sa, vžitie sa do pozície toho pozemského kráľa na ceste za hviezdou, totálne stotožnenie sa s ním - sú to moje námahy, púť, moje drahé dary pre Pána  = jeden z darov som ja sám! Dary - to sú aj  tí iní, ktorých môžem vziať so sebou na túto púť za Pánom, aby aj oni videli Pána.

Je to môj osobný čas pre Boha, aby som si ja ujasnil, či som na ceste za ním. Aby som si overil, či som z nej nezišiel, či som nestratil moju "hviezdu" - moju cestu, môj ukazovateľ, ktoré ma vedú za ním. Či som nestratil tých dvoch kráľov, čo putovali so mnou.

Sme na ceste - jednotlivci, spoločenstvo, rodiny, my všetci.

Putovanie za Kristom.

Aj my sme na ceste k nemu. Je jedno, ako pochopíme "svoju hviezdu", na ktorú pozeráme do výšav, ktorá nás vedie. Nenamýšľajme si, že my máme patent na nájdenie Krista, že práve my vieme, ako je ho možné nájsť! je úplne dobre možné, že ho niekto už našiel, a ani to nie je veľmi vidieť... Boh má toľko možností, koľko je ľudí na zemi.

Motív púte, hľadania Krista predpokladá otvorenie sa pre toto hľadanie. Vydajme sa na cestu a putujme! Ešte sme stále na púti, nie v cieli.

Traja králi

Čo je to za obraz?

Kristus sa nám zjaví, ak sa vydáme na cestu hľadať ho. Kristus ide s nami na tejto ceste.

Krst v rieke Jordán

Svatba v Káne

Pomyslime nielen na tie námahy troch kráľov, ktorí sa vydali na cestu. Myslime na námahy Krista pre nás, čo všetko konal, aby nám objasnil, priblížil, pomohol rozumieť podstatu, čo všetko urobil, aby sme ho vedeli nájsť. Preto je sviatoktroch kráľov  tak veľký sviatok, lebo má tak veľmi širokú dimenziu.

Slávime Narodenie Krista - príchod Boha na zem, príchod Boha k nám ľuďom.

Slávime sviatok svätej rodiny, lebo je tak úžasné, že Boh našiel medzi ľuďmi na zemi skutočnú ľudskú svätú rodinu, aby mohol poslať Syna!

Slávime sviatok svätého Štefana, prvého mučeníka, lebo Kristov príchod naznačil budúce vykúpenie utrpením a smrťou.

Sviatok troch kráľov je ďalším z nich.

Z putovania s tromi kráľmi

Vznikne atmosféra radosti z hľadania a nájdenia Pána.

Čierna tvár jedného z kráľov, vzbudí úsmev, postavy detí v oblečení troch kráľov sú znamením, že sme spoznali naše poslanie. Ísť vydať sa na cestu, hľadať a nájsť Krista - v sebe, pre iných; nájsť Krista v iných a spolu s nimi ho zvestovať tým, ktorí sú na ceste - sami, spolu s nami, v Cirkvi, mimo Cirkvi, každý človek bez rozdielu toho, odkiaľ je a kým sa nám zdá byť. Boh vedie každého jedného, každý jeden človek hľadá Krista, či si to uvedomuje alebo nie.

Buďme takými kráľmi, na ceste, ktorí idú cez púšte a kraje, aby uvideli Pána. Buďme tak veľkodušní a vznešení, lebo vieme, že prišiel Pán a my sa mu chceme pokloniť.

 

Pastor Winfried Henze,Túrkheim, Nemecko, rádio Horeb, vysielanie z 4. januára 2013;

Nech nás žehná Pán, nech nás vedie s tromi kráľmi k jasliam nášho Krista - Kniežaťa pokoja! Amen!

heartMK