Blogs

« Back

Nebojme sa!

Nebojme sa!

Ježiš po svojom odchode k Otcovi mnohokrát stretol "svojich" apoštolov a ženy. Mnohokrát, pri každom zo stretnutí im zaželal pokoj a povedal im, aby sa nebáli.

Ján Pavol II. často opakoval tieto Ježišove slová. Väčšinou ich hovoril vo svojich početných príhovoroch mladým. Sú veľmi užitočné pre každého z nás,  lebo práve strach je veľkým nepriateľom človeka. Prečo je tak? Strach vystupuje pod mnohými menami a dokáže zostať, pretrvávať a škodiť človeku bez toho, aby tento odhalil, že to, čo ho sužuje a trápi je STRACH. Ak nevieme, čo nám škodí, nemôžeme tak použiť správny prostriedok, a strach dať tam, kde patrí.  Strach je ochrannou pomôckou pre život človeka, nič viac. Je normálny a potrebný, avšak v zdravej forme a množstve, ako aj všetko ostatné.

To, čo spôsobuje strach, býva våčšinou spomienka na zlú skúsenosť s niečím, s niekým.V momente príhody, udalosti nie je čas na analýzy. Po udalosti čas je. Je dôležité, prebrať si udalosť v samote, pred Bohom a jeho sa pýtať, čo chceme vedieť. Je dobré uvažovať v srdci o tej udalosti. Mnohokrát sami prídeme na koreň veci a zistíme, že naše obavy boli zbytočné. Ak nie, poraďme sa s jednou osobou, ktorej dôverujeme. Nie je dobré o svojom negatívnom zážitku hovoriť komukoľvek, lebo sa nám ľahko môže stať, že nás nepochopia, ba viac, opakujeme zážitok znova a znova a v srdci nám zostane len veľký otáznik a to negatįvne, čo nám zážitok spôsobil. Okrem toho sme negatívnu skúsenosť "darovali" aj každej osobe, ktorej sme ju zdieľali. To nám nie je na pomoc ale na škodu.

V Písme máme mnohé príklady o tom, ako môžeme vo viere strach premôcť. Dobývanie území v Starom zákone nám opisuje veľa príkladov o strachu a o jeho prekonávaní, napr. u Izraelitov, v ich bojoch proti tomuto nepriateľovi a sú tu vyrozprávané víťazstvá otcov nad ním. Potom sú tu príbehy kráľov alebo jednoduchých ľudí, ako som ja a ty. Je dostatok literatúry, ktorá pomôže, presne tam, kde kto z nás potrebuje. Oplatí sa pozrieť si v čase pokoja na tieto príbehy, porovnať ten svoj príbeh a zistíme, ako by sme mohli konať inak, bez strachu. Môžeme si z toho urobiť krátky záznam, aby sme sa ľahšie rozpamätali, že nám nechýbala odvaha alebo sila na víťazstvo. Alebo aj inú skúsenosť, kde to nevyšlo, aby nám víťazstvo nad strachom vyšlo nabudúce. Neskkôr zistíme , ako môžeme mať viac a viac úspechov.

Strach nemá byť pánom, ani poradcom, ale sluhom.  Takú úlohu mu dal Pán. My si môžeme ušetriť mnohé sily, ak zavčasu rozlíšime a uvedieme  strach na miesto, ktoré mu patrí. Strach sa nabíja emóciami a nafukuje svoju podobu. Ak sa skúsime upokojiť, podarí sa nám zachovať rozvahu. To však treba skúšať v čase pokoja. Ako športovci, ktorí si v hlave premietajú dráhu pretekov, alebo rozmýšľajú o tom, čo všetko bude treba na jej zdolanie.

Viera a dôvera Bohu je základ života kresťana. Ľahká teória, ťažká prax. Nie je problém hovoriť a písať o viere Bohu, keď je jasno a svieti slnko v našom živote, keď nemáme boj a sme v pohode. Iná vec je, ak sa ocitáme na bojisku srdca a mysle, alebo nás navštívi niečo, čo vyžaduje zrelosť a skúsenosť života viery. Napokon len život sám nás učí, ako vyzerá viera v Boha v praxi. Ak by sme sa neocitali v rôznych situáciách,  ktoré nás stretajú v živote, nemohli by sme mať skúsenosť z nich. Za tú sa niekedy draho platí. Stojį námahu a mnohokrát utŕžime veľa rán.

□□□

Ako na to?

Tréning je najvhodnejší v jednoduchých situáciách života. Potrebná a nevyhnutná je príprava na ne. Prax je jednoduchá, pomôže nám opakovanie si skúsenosti z minulých situácií, ktoré sme zmajstrovali a na ktorých sme si trošku otĺkli kolená. Spätný pohľad pred Pánom je rekapituláciou a posilnením dôvery. Je veľmi vhodné premyslieť si aj formu modlitby pre tieto situácie.

Veľmi vhodné sú modlitby žalmov. Obraz Dobrého Pastiera v žalme 23, je len jedným z nich. V situácii strachu, keď nám je úzko, alebo sa nám doslova trasú kolená, oceníme pomoc tejto prípravy. 

+

Príklad zo života

Dnes. Prší  a vietor lomcuje zemou,  z predpovede počasia nám povedali, čo môžeme čakať. Nás vytopilo pred rokom v júni. Nepýtajte sa, čo som vtedy prežila. Neverili by ste.

Pokračujem v nasledujúcom blogu.

 

 

 

Comments
sign-in-to-add-comment
Mária, ďakujem. Áno, náš život je aj o strachu. Bojíme sa toľkých vecí, dnes zo zlého počasia, záplav, prírodných nešťastí, násilia, teroristických útokov, zdražovania, zhoršovania ekonomickej situácie, chorôb, bojíme sa o svoje deti, vnúčatá, bojíme sa i vlastného strachu. Pritom stále môžeme počúvať: " Nebojte sa!" " Neboj sa! Počul to Mojžiš, keď utekal so svojim národom z Egypta priamo od Boha, počul to Jakub na čele malého a opusteného vyvoleného národa od proroka, počula to Panna Mária od archanjela Gabriela, počuli to chudobní betlehemskí pastieri pri narodení Krista od anjelov, počuli to apoštoli od zmŕtvychvstalého Krista. Nebojte sa- počuli sme to aj my od Jána Pavla II. Vložme svoju dôveru v Pána. Kristus - taký podobný nám, okrem hriechu, je predsa stále s nami, predsa ho denne stretávame a prijímame v Oltárnej sviatosti.
Posted on 5/16/14 11:16 PM.
Vďaka za koment, Anka emoticon Je skutočne toho veľa a vôbec to nie je ľahké, tým prechádzať bez škrabancov a ťažoby na duši. Isto, až po čase môžeme získať skúsenosť, ako na to. Skúsila som nebáť sa, kedy som takmer nedýchala od strachu... Trochu to trvalo... o to krajšie bolo neskôr víťazstvo nad ním. Inokedy... som premodlila pol noc... kým odišiel ten strach. Ďakujem Bohu za každé víťazstvo i za prehru. Prehra upevní odvahu a vôľu znova bojovať proti strachu aj stokrát odznova emoticon
Posted on 5/17/14 2:16 AM in reply to Anna Högerová.
Nedávno som dostala žalm 127. Tiež krásny text v boji proti strachu. Z čohokoľvek. emoticon
Posted on 5/20/14 12:22 AM.
EEEEEEEEEEEj ! Zapískal Jánošík.....A na Slovo pre život kto také dá? Chcela by som to tam vidieť, hoci majiteľka je Mária Kuenzl. Síce netvrdím, že nebudeš mať konkurenciu od Benedikta XVI., ale nemusíš mať mindráky. On je odborník, Ty budeš naratívna teológia! Prosím!!!!
Posted on 5/20/14 12:40 AM in reply to Eva Baranovičová.
Páter Hans Buob povedal, že ak sme sami, máme "zarevať " na strach alebo na dotieravé myšlienky a UTEČÚ. :-)
Posted on 5/20/14 9:02 AM in reply to Mária-Irma Danieliszová.