Blogs

« Back

Netreba sa báť

Netreba sa báť

Nie je potrebný strach, ani strach z trestu.

Potrebné je veriť Bohu, mať dôveru a nádej. Jednoducho ísť po ceste, ako sa nám ukazuje. Vedie nás Pán.

+

Mnohí z nás študovali, máme vedomosti, dnes získavame ďalšie. Potrebujeme mnohé z nich, nie každú, nie všetky. Dnes ich máme až viac, než je potrebné a dobré. Aj to je jeden z dôvodov, prečo máme problémy. Vedomosti sú akýmsi "kapitálom", s ktorým treba tiež vedieť zaobchádzať. Aj s vedomosťami treba dobre hospodáriť. Prijímať nové, ktoré potrebujeme, a vedieť vylúčiť tie, ktoré nám nie sú na osoh. Nemajú nám naháňať strach, ale nám majú slúžiť k dobru tela i duše, k spáse, Mali by sme sa vedieť predovšetkým vyhnúť chybám, ktoré poznáme z minulosti, nie len z tej vlastnej. Mám na mysli ideológie a spoločenské systémy aj Cirkev. Bolo tu slepé poslúchanie, bez možnosti vyjadriť názor, bolo tu "strašenie" ktoré mnohých odplašilo zo spovedníc, aj z kostolov. Dnes je iná doba. Sme zasa o kus ďalej, ako naši rodičia. Treba aktualizovať... Máme pomocníkov v domácnosti - umývačky riadu, práčky, nemusíme racne kúriť do kozuba, ako kedysi. To sú dobré veci. Matéria, veci, ktoré nám majú pomáhať v dennom živote. Aj vedomosti sú dobré, ak nám slúžia. Treba ich držať na uzde, ako sa hovorí, aby sa nám nevymkli z rúk a nenarobili škodu. Aj Cirkev sa mnohé naučila, mnohé pochopila. A aj Cirkev musí dnes mnohé chrániť a obnoviť. Tak aj my, každý jeden. Nie iba vedomosti, predovšetkým vieru a dôveru v Boha a vernosť Bohu. tak môže Boh obnoviť ostatné - morálku, spoločnosť, životy ľudí.

Poznáme dejiny, dnes sa mnohokrát dozvedáme PRAVDU v neúprosne jasnej podobe. Aspoň mne sa to  tak javí. Mnohé som už dávno počula, čítala a nesadlo. Nič som pod tým nepochopila tak, ako dnes. Po rokoch som vzala do rúk knihu "Nebojte sa pravdy" od Jána Pavla II. a čuduj sa svete, hovorí to, čo je tu dnes... jasne, ako na podnose. Bolo mi z toho všelijako, lebo som ju nečítala. Až dnes. Neskoro? Nie. Práve včas. Nič by neosožilo, čítať, ak by sme nechápali. Duch svätý nám dáva texty a pochopenie...Podobne sa nám dnes dostane pred zrak nejedno politické či iné dielo, mnohé sú tak skutočné,  že nám prebehne po chrbte mráz... Netreba sa báť. Boh nás vyzýva k nádeji. Je s nami. Vedie nás aj dnes. Pápeži nás vždy povzbudzovali k nádeji. Ján Pavol II. to vyslovoval veľmi veľa krát: "Nebojte sa!" kňazi hovoria, že Duch svätý je pokoj, miernosť a svetlo,poznanie... Kňazi tiež hovoria, že ak máme nepokoj, ktorý nám zneisťuje myseľ a srdce, vyvolá v nás strach, nie je to Duch svätý... (prednášky o Duchu svätom od katolíckych kňazov v Nemecku - pozn.)

Žijeme v dobe prevratov. Mnohé sa dnes doslova kazí, či už je skazené, mnohé sa upravuje a zdvíha z prachu... Boh koná dnes. Koná s celou mocou, ak sa lepšie pozrieme, vidíme mnoho zla a vidíme dobro... rastú vedľa seba, ako hovorí Písmo, až do žatvy... Aby sa jedni ešte viac posvätili a iní aby sa úplne odtrhli... Nemusíme sa báť. Majme oči otvorené a srdce odhodlané pre Pána. On nás nikdy neopustil, ani dnes to neurobí. Aj keby sa vrchy rúcali, je s nami! V nádeji sme spasení. Vo viere víťazíme mad hriechom a nad každým zlom. posilňujem sa vo viere, kým trvá toto dnes... Nebojte sa! Pokoj vám - hovorí jJežiš. Obnovujme sa vo viere a Boh sa postará o ostatné. Konajme v jednoduchosti a v dôvere, čo je v našich silách, schopnostiach a vedomostiach a nezabúdajme na bratov a sestry. Ostatné v dôvere prenechajme Bohu. On sa stará, on posiela ľudí, on tvorí zástupy.

Očisťujme si srdce od všetkého nepriateľstva, od zla, od hriechu, a nedajme sa pomýliť. Boh  je verný! Upevňujme sa vo viere, posilňujme sa nnavzájom a nebojme sa! Ježiš hovorí učeníkom: "Nebojte sa!" Toto sa musí stať. Ale On víťazí... Nenechal ich bez pomoci ani nás nenecháva bez pomoci. Len ver!

+

Aj teraz treba vidieť postupnosti... Písmo vo svetle viery, v Duchu svätom, nám dáva poznať, čo potrebujeme. Aktuálne dianie plus Slovo Božie, sviatosti, slová pápeža...  Ak pozeráme späť, tak len toľko, aby sme sa nepomýlili, ale aby sme vstali a išli vpred. Dolu do hĺbky sa nepozerajme! Mohli by sme dostať závrate... Máme hľadieť na Krista, nie do hĺbky! A hriechy? Oľutovať vyspovedať, vstať a ísť v milosti Božej.

+

Kto verí, nikdy nie je sám.

Nauč nás, vidieť očami Ježiša, nech je nám svetlom na našej ceste;

a nech toto svetlo viery v nás stále viac rastie.

Pápež František I. , Lumen Fidei

 

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.