Blogs

« Back

Pre radosť

Pre radosť

Niečo o vtákoch a zvieratkách:o) pre potešenie srdca človeka. Sú krásnymi darmi od Boha. Ďakujem za ne!

Poučme sa od zvierat. Majú síce "iba" (?) prirodzené inštinkty, my máme (?) rozum, máme sa však od nich čo učiť... Boh ich stvoril a dal nám ich na úžitok. Úžitok je mnohoraký... Obdiv krásy stvorení, fyzický úžitok - potrava -o tej nepíšem:o( ale ďakujem za ňu Bohu..., radosť z bytosti zvieratiek - zážitok ich spoločenstva (pri chove, alebo jednoduchej spoločnosti niektorého z nich), príklad života - sú nekomplikované a vo svojej podstate nenarušené oproti človeku, ktorý má, bojuje s nimi alebo im podlieha -"pokušenia" všetkých druhov...Stvorenia sú krásnymi darmi od Boha. Ďakujem za ne!

Krása, radosť, pobavenie, osvieženie mysle, zotavenie ducha a obdiv pre ich múdrosť - to mi dali a dávajú zvieratká:o)

 

Zvieratá a vtáky

Boh ich stvoril pre človeka, pre úžitok, pre krásu pohľadu i pre radosť. V Písme je veľa podobenstiev, o vtákoch aj o zvieratách. Ježiš hovoril krásne prirovnania, veľa bolo zo sveta, z prírody, používa v reči pole, klasy, ryby, ovce, líšky, vlkov, hady, holubice, vrabce...On sa so zvieratkami nebavil, dával ich však za príklad v mnohých z jeho podobenstiev. Vedel o ich jednoduchosti a múdrosti, dával ich za príklad učeníkom.

V Písme nám hovorí:

Posielam vás ako  ovce medzi vlkov."Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice " Mt10,16; Chráňte sa ľudí...lebo vás vydajú...

"Pozrite na havrany: Nesejú ani nežnú, nemajú ani komoru, ani stodolu, a Boh ich živí. A vy ste o koľko viac, ako vtáky! Ak teda nemôžete ani to najmenšie, čo sa tak staráte o ostatné? Lk 12, 24-26;    Nebuďte ustarostení...

Nepredávajú sa dva vrabce za jeden halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. ...Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Mt10, 29-31;    Odvaha pri vyznávaní Krista

To je len zopár príkladov, mnohé sú uvedené v Starom zákone, napríklad v Sirachovcovi a aj v knihe Prísloví, kde nám na správaní zvierat a tvorov nižších od človeka ukazuje Boh, že Božie tvory vo svojej "jednoduchosti"  živočíšneho "rozumu" konajú ako treba a my, ľudia, ktorí sme korunou tvorstva nie...

+

 

Zvieratá majú tiež svoju povahu. Vieme to od psíkov a mačiek, ktorí nám už dlhé roky robia spoločníkov. Je tak aj u zajačkov, tých som istý čas chovala a pekne sa to dalo vidieť. Jeden samček "Flecki Senior" - "Fliačik starší" bol priateľský, druhý samček "Brauni" - "Hnedáčik" - nechcel aby ho niekto hladil po chrbátiku, ďalší samček "Fleki" - "Fliačik" bol divoký, a robil také kúsky, že sa smiala celá rodina, a "ona" samička, moja "Brauninka" - "Hneduľka" - divoká a nepriateľská potvorka, neprestala s tým a vždy ukázala, kto je pánom situácie. Nuž raz o tom napíšem viac.

Moju pozornosť zaujala straka

Straka obyčajná, ako ju nazývajú, obyčajná ani nie je. Má "bojovú povahu", je drzá a vyzývavá, škrieka a upozorňuje na seba celé okolie. Poletuje "hlasno" - vydáva hlasité zvuky aj krídlami - dá jasne vedieť, že teraz je tu ona:o) celé jej správanie je hlučné, človek si ju musí všimnúť... Na to to robí:o) Rada sa ukáže:o) Keď je na streche, klopoce pre svoju dôležitosť - vtáky vedia chodiť "potichu", nadľahčujú svoje telo, aj keď sedia na vetve stromu... Má toľkú "drzosť" - už to nemožno nazvať odvahou, že si dovolí vyplašiť aj mačku, aby jej vyzobla z jej jedla, ktoré som jej dala na zem v záhrade... už čo povedať na to! Podľa ornitológov sú to najinteligentnejšie vtáky, pamätajú si až po číslo sedem, dokážu rozoznať svoj obraz v zrkadle a sú potom naň hrdé (neviem, ako toto zistili, ale zaujímavé:o) ak ide po zemi, jej chôdza je dôstojná, hlavu nesie vysoko, pozerá nahor, nuž čo povedať - jej výsosť - straka obyčajná:o) So zdvihnutou hlavou sa obzerá okolo, čo nové a kto nový:o) podarené vtáčatko... Chcela by som mať kus z jej odvahy:o) Nedá sa len tak odplašiť a ak odletí, zasa priletí, nuž vie, čo môže:o) Direktorka ako vyšitá:o))) Vážne - nemá okolo seba nikoho! Tiež zaujímavé...

Malé spevavce sú naproti tomu akési pokorné, jednoduché, spievajú, poletujú a zobú semienka zo šišiek, všimnem si ich iba preich krásny spev. Spievajú o sto desať, čo im hrdielka stačia, najintenzívnejšie v skorých ranných hodinách:o) Modlitby... :o) Všetko tvorstvo chváli Boha, píše sa v žalmoch. Prichádzajú tiež pravidelne, spievajú, poletujú svižne, neškriekajú ani sa "nehádajú" medzi sebou, jeden hneď robí miesto inému, sú ako jedna veľká rodina. Tolerujú sa viaceré druhy, nevidno problém, nádhera! Spievajú jedni cez druhých, aj keď nie je súzvuk, koho to trápi? Azda obraz pre  katolícku jednotu? Pekné pomyslenie... jedni vyspevujú, druhí sa modlia, tretí pracujú a modlia sa...

Lastovičky sú nenápadné, spev som si nevšimla, vidím ich väčšinou poletovať ich malými osôbkami ponad domček. Sú bystré, malí akrobati, starostliví rodičia:o) Svojim letom ako keby ukazovali radosť...

+

Nuž aké si vziať poučenie?

 

Robiť to, čo viem, ako najlepšie viem...

Nepreceňovať sa ani sa nepodceňovať...

Vedieť, kto som a žiť to, kým som...

Nemala by som byť "drzá" ako tá straka, jej odvaha sa mi páči. Ona nie je drzá, je len poriadne dominantná a vie o tom.o) dá to vedieť aj okoliu. Zvieratá tieto veci vedia a akceptujú seba aj iné zvieratá... Nestane sa, že by nenápadné zviera alebo vták "zabŕdal" do veľkého, presne vie, čo by nasledovalo... Majú medzi sebou akési "vyriešené" pozície, viditeľné hranice, kto kam môže a kam už nie...to nám ľuďom akosi chýba... Nikto sa "nesťažuje", že je malý ale žije ako malý:o) Veľkí majú svoje výhody, ak by sa to tak dalo nazvať (isto len moje človečie myslenie:o) ale aj oni majú "nadriadené" zvieratá, ktoré zasa akceptujú ony a myslím, že im to je jedno, ani sa tým nezaoberajú:o) niekedy si myslím, že je nám náš rozum na prekážku, než na pomoc, lebo  s ním nevieme zaobchádzať... mali by sme byť nezaujatí, ako tie vtáky, jednoduchí a pokorní - nestarať sa o to, že druhý vyzerá nadanejší, akoby "lepší" - každý je dobrý -  nič viac... Ak má niekto dary, má ich pre iných, nie pre namyslenosť... ani pre kritizovanie a pohľad na iných zvysoka.

Idem sa poučiť od priateľov zvieratiek a od vtáctva nebeského

Premyslím moje dary a budem ich používať najlepšie ako viem :o)

Nebudem sa trápiť nad tým, že sú okolo mňa "väčší" alebo "silnejší" :o) a akože "lepší" :o) - Boh nás stvoril dokonalých :o)

Po stvorení človeka Boh povedal: "A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré." Gen 1,31;

Chcem si uvedomovať moje dary, chcem za ne ďakovať, radovať sa z nich a chcem, aby ich bolo vidno  :o) aby mohli potešiť a obdariť iných

Výzor tváre..., postoj tela... celkové správanie sa má vyjadrovať moje dary, postoje, vieru, radosť. Chcem trénovať "ľahkosť" myslenia (bez vŕtania sa v prečo, načo... - jednoduchosť mysle:o) bez predsudkov a "predpokladov"... Inšpiroval ma aj  ten vtáčí let... a elegancia :o) držanie tela a spôsob komunikácie; hlas? mala by som si od straky požičať hlasitosť...môj hlas nemá takú silu... alebo je to o charaktere? Hej! Tak na tom ešte zapracujem!

Dám si viac záležať na tom, aby  môj výzor, chôdza, reč aj moje správanie bolo obrazom  a vyjadrením darov, ktoré mi dal Pán:o) Priamo a bez priveľa "myslenia", jednoducho a prirodzene, ako to robia jeho tvory... A všetko zo srdca - rada, ochotne a s myšlienkou na dobro Boha, ktoré som prijala a chcem dať iiným, ktorí ma stretajú...  Aké je srdce človeka, taký je celý človek :o) Nikdy na to nezabudnime:o)))

A z tej odvahy si isto niečo osvojím :o)

+

 

Krásna a odvážna, sebavedomá straka :o)

V lietaní straky je krása a elegancia...

 

Pekná, zvedavá, bystrá :o) ako ja smiley

+

Vtáctvo je dielo Boha na 5. deň v knihe Genezis

Boh stvoril ... i všetky okrídlené lietajúce tvory podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Boh ich požehnal a povedal: Ploďte a množte sa a naplňte morské vody, aj vtáctvo nech sa rozmnožuje na zemi!" Gen 1, 20-22;

Chválim Boha za jeho stvorenia! Úžasné a krásne, mnohoraké a veľmi múdre tvory, nepomýlené rozumom... Ešte som si všimla, zvieratá a vtáky, čo žijú "vonku" bez priameho vplyvu ľudí, nemajú nadváhu a zlozvyky, žijú slobodu celou bytosťou a je to na nich nádherne vidieť!

Nedajme sa pomýliť ani ovplyvniť ľuďmi - učme sa osobne i spolu  ŽIŤ SLOBODU  a RADOSŤ BOŽÍCH  SVORENÍ!

+

Odkaz na foto: http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/notizbuch/vogel-des-monats-elster-100.html

 

 

 

Comments
sign-in-to-add-comment
Pekná meditácia, obrazová i slovná, vďaka, Mária!
Posted on 7/10/13 12:46 AM.
Jů! Krásny blog!
Krásne zamyslenie o vtákoch - božích stvoreniach.

Hneď som sa vystrela ako tá straka (to mi vždy robilo problémy, ale ak mi je vzorom boží vtáčik, isto to pôjde lepšie ;-) ). A veru rannú a večernú modlitbu vtákov pozorujem už od detstva. Tiež sú mi vzorom v radosti akou chvália Stvoriteľa. emoticon

Btw: Ten obrázok straky, ako kradne z misky si ty fotila? Píšeš, že odohnala mačku, aby jej ukradla z misky a pod článkom presne taký obrázok. To si fakt dobrá, keď takto fotíš!
Posted on 7/10/13 11:14 PM.
Tie obrázky sú od profesionála , je tam na ne odkaz emoticon straky sú veľmi šikovné, ona by sa mi nedala takto sfotiť, hneď by uletelaemoticon Na to treba statickú (pevnú) digicam - schovanú a nasmerovanú na miestoemoticon tak ďaleko ešte nie somemoticon
Posted on 7/11/13 5:41 PM in reply to Eva Baranovičová.
K držaniu tela - u nás ľudí vyjadruje naše "múdre telo" náš vnútorný, nevidený stav... preto ak začneme s radosťou a ďakovaním v srdci, mení sa naše srdce...a aj telo to prejaví akosi samo od sebaemoticon Zrazu sa nám chce vystrieť sa zdvihnúť hlavu a troška vzpriamiť krk (prirodzene, nie umelo a bez akejkoľvek myšlienky na to, že to robíme... lebo sme plní radosti.... My ľudia to máme troška ťažšie...s tým rozumom...o tom inokedyemoticon my však môžeme milovať a vidieť krásuemoticon to zvieratká nevedia... Ony sú darom pre nás (o tom nevedia:o) - to od nich musíme odpozorovať... emoticon
Posted on 7/11/13 6:09 PM in reply to Eva Baranovičová.
"Ony sú darom pre nás (o tom nevedia:o)"
To je krásne napísané. emoticon Aj u ľudí je to často tak. Niektorí ľudia sú pre nás darom a ani o tom nevedia. Často je to tak. Tí, čo sú najväčším požehnaním si to často najmenej uvedomujú. emoticon
Posted on 7/11/13 6:15 PM in reply to Mária Künzl.
lebo to netrebaemoticon je to skutočnosť, nedá sa nič pridať ani odňať - zázrak priezračnosti dobra, Boh, ktorý je... to stačí. Je tajomstvom, že sa "o to" nemôžeme "snažiť" - byť darom - to je nám darované potom, ak sme pochopili... to je tajomstvo... je to požehnanie a množenie života, lásky, pravdy a všetky ostatné dobrá sa pridávajú samé od seba, lebo sa navzájom priťahujú...
Posted on 7/11/13 6:53 PM in reply to Eva Baranovičová.
...je to ako s piesňami od Emanuel...sú tak nádherné, čisté, že v nich cítiť svätosť Boha... Prečo je tak? Neviem. Sú dar. Možno preto, že je tam veľa darov na jednom mieste... emoticon T.j. mocne prítomný a citeľný Boh uprostred svojich maličkých...
Posted on 7/11/13 6:58 PM in reply to Eva Baranovičová.
V každom Božom stvoreniatku vidím zázraky živého Boha.
Vďaka Maruška, že si mi dovolila snívať s otvorenými očami emoticon
Posted on 7/12/13 11:14 AM.
Vďaka Irmuška, Evka B., Evka V. emoticon Chcem rozdávať radosť, lebo jej je toľko okolo nás, nikto nemusí byť smutný, len otvoríme zrak a hľa už je tu daremoticon Jeden vedľa druhého, len si z nich vziať a naplniť srdce až po okraj radosťou a vďakou Pánovi... a dávať ich iným... aby nikto z nich nemusel trpieť núdzu, aby aj sám uvidel a zbieral dary...
A sú ZADARMO..., pre každého, presne ako hovorí Boh v Písme...kupujte bez peňazí... dávajte iným mieru plnú, natrasenú... dávajme iným radosť a vďačnosť... aby všetci videli a okúsili aký úžasný je náš Boh!
Posted on 7/12/13 11:34 AM in reply to Eva Vráblová.
Vtáčiky milujem od kolibríkov až po pštrosy....ale najviac tie naše spevavce tu.
Len čo z toho, furt mi kvapne slza, že v nebi nebudú, zvieratá vzkriesené nebudú, ani kvetinky, tak môžeš pozerať akurát na nejaké dúhy a zlaté dlaždice....to je jediné, čo ma na nebi desí. Najmä po tom, čo mi jeden prísny páter povedal, že ak sa neviem srdcom odlúčiť od zemských vecí,naučia ma to v očistci kým sa toho nezbavím. Do kelu, ako to robil sv. František a prečo nám dačo o tom nenapísal?
Posted on 7/13/13 1:50 AM.
Budú tam!!!!!!!!!!! nebo nikto nevidel! Nemôžeme si o ňom len tak urobiť predstavu, iba ak to Boh dá... Mnohé sa v minulosti nesprávne chápalo... dnes sa opravujú mnohé také výroky...či bude, lebo nebude a čo tam vôbec bude...jedna američanka, dievča, čo od veku 5 rokov maľuje obrazy... maľovala Krista - On sa jej dal vidieť v tej podobe :o) ona maľovala raj... a boli tam kvety, vtáky a zvieratká...vody a vodopády... no tie tu sú nádherné... VERÍM, že tam budú! :o) Pohľadám ten článok... krásne!
Posted on 7/13/13 10:52 AM in reply to Mária-Irma Danieliszová.