Blogs

« Back

Radosť dnes

Radosť dnes

Radujme sa DNES, hovorí Pán. Radujme sa! Opakovane hovoria slová Písma. Radujem sa!!!

"Ustavične sa radujte. A pri všetkom vzdávajte vďaky." (1Sol 5, 16-18)

Poďme si spoločne všímať dary, ktorými nás denne zahŕňa náš Nebeský Ocko. Všimnúť si dar, pomenovať dar, ďakovať. Vďačnosť je cestou k trvalému šťastiu. Je to spôsob, ako prijať dar, pokoj, radosť, vieru, nádej... ktoré svet nemôže vziať. To sú úvodné slová z blogu Radosť a vďačnosť. Pozrela som sa na slová lepšie...

 

Radujte sa bez prestania

Ustavične sa radovať znamená, že sa radujeme aj dnes. Vyzeralo by to komicky (tragicky), ak by sme radosť vnímali iba ako smiech a dobrú náladu. Radosť je viac. Radosť je ako pokojný úsmev, ktorý zaleje srdce, keď dokážeme odpustiť..., lebo by sme neverili, že dokážeme...Radosť je ako úžasné teplo lásky, keď som niekoho potešila...Radosť je aj radostná odvaha ísť povedať Bohu áno dnes a ísť s Ním cestu viery, radosť je ako svetlo v tmách, je to odvaha veriť, čo Boh prisľúbil, lebo Boh plní svoje sľuby, je to radostná nádej slávy, ktorá má moc niesť nás aj keď sa naokolo zdá, že sa veci rúcajú!

 

Poďme

Poďme znamená že sa hýbeme odniekiaľ niekam, že ideme, že žijeme. Ďakujem za dar života, za dar pohybu, ktorý ma vedie k môjmu Bohu, vždy a stále znova. "Poďme" je neustála ponuka vyjsť zo stereotypu, z nechodenia, je to, že vychádzame v ústrety tomu, ktorý nás víta s otvorenou náručou svojej ISTOTY,  ktorú nikdy nezmení.

Poďme si DNES všímať dary...

Je ich toľko. Nie iba tie nádhery prírody. Tie sa nedajú nikdy spočítať. Tie iné dary, v ľuďoch, vo veciach života. Darom je, že VIDÍM, kde je pravda, že vidím a počujem Slovo, ktoré sýti moju dušu a dáva mi všetko, čo potrebujem k životu. Darom je živý Boh v Eucharistii, ktorú smiem prijať a ktorá sa mi stane životom. Nikdy nezdražela, nikdy ju nevypredali, lebo nie je predateľná, nikdy jej nechýbalo, nikdy som nezostala bez nej, ak som prišla prijať ju. Nikdy, počas toľkých rokov môjho života, keď sa menili spoločenské systémy, padali vládcovia sveta, a systémy, nikdy mi nechýbala.... TOTO chcem hovoriť mojim deťom, toto chcem hlásať, ako hlásna trúba, kadiaľ ma život povedie. Boh sám, v bielučkej hostii, ŽIVOT sám, On sa mi dáva STÁLE a ZNOVA, KEDYKOĽVEK, KDEKOĽVEK a ZADARMO. Nijaké "zriadenie sveta" mi ho nemôže vziať. Za to ďakujem...

Ďakujem, že vidím, ako môžem žiť v tom, čo je. Ďakujem, že viem pomôcť inému, alebo mu jednoducho chcem urobiť radosť. Dar je, že vidím môjho brata, ktorý potrebuje radosť a povzbudenie, ktoré mu môžem a chcem dať. Ďakujem, že vidím hlúposť zákonov sveta, ktoré sú azda iba na to, aby zneistili a dávali strach miesto istôt, ktoré mali dať. Ja som v istote jedinej Pravdy, za to ďakujem. Ďakujem za to, že Boží "zákon" lásky je nad všetkým. Ďakujem za môjho Boha, ktorý je život a láska, ktorý nikdy nedovolí, aby zahynul ten, ktorého vykúpil a ho nekonečne miluje.

Ďakujem, že počujem... Slovo, slová ľudí a mám od nich spätnú väzbu Božieho vedenia...

Ďakujem za Božie vedenie, ktoré ma vždy vyvedie na zelenú lúku, aj po noci na Golgote. Ďakujem za kríž môjho Ježiša, ktorý je strom života, ktorý mi vždy znovu dá silu ísť a hľadať dary, lebo NIKDY NIE SOM BEZ DAROV! Nikto z nás nie je bez darov! o je jedna z úloh, nájsť osobné dary, aby som ich bohatstvo mohla darovať iným:o)

Ďakujem za dar radosti!!! Radosť je ako osvieženie v horúčave, je ako slnko v duši, je ako objatie Otca, pohladenie matky... Ďakujem za radosť!

Boh sám je môj najväčší DAR - MÁM VŠETKO vo VŠETKOM!

ĎAKUJEM! Aleluja!

+

Ďakujem za pápežov... za každého jedného z nich...

Ďakujem za kňazov, kardinálov...

Ďakujem za ľudí v rehoľnom povolaní....

Ďakujem za úžasné dielo pápežov Jána Pavla II., BenediktaXVI., ktorí viedli Cirkev a viedli i vedú naďalej aj mňa...

Ďakujem za Františka I., za jeho úprimnú pokornú lásku,  za jeho radosť, ktorá sa krásne šíri, všade, kde prichádza...stačí naň pomyslieť...a napĺňa aj mňa:o) ďakujem aj za jeho úžasnú jednoduchosť a otvorenosť, ďakujem za jeho slová a za vedenie...  úplne aktuálne, dnes...

Ďakujem za Encykliky týchto múdrych otcov...

Ďakujem za Cirkev, ktorá mi dáva oporu vo všetkom, v každom čase, bez ohľadu na spoločenské zriadenie a jeho úbohé nepravdy...

Ďakujem za vieru, za nádej, za lásku...

Ďakujem!

+

Oslavujem múdrosť Boha a krásu ľudí, ktorých volí do božích úradov, aby nám ukázali smer, aby hlásali nádej, kde jej niet, aby nám dávali pokoj a odvahu, áno, títo ĽUDIA BOHA napĺňajú moje srdce radosťou, láskou, živia stále moju nádej a dávajú mi odvahu!

Viera je moja skala, na nej stojí môj život, viera je to, čo nás nesie. Fidelis – veriaci, vernosť…

Počula som len maličkú časť z novej encykliky Lumen Fidei... Nádhera! Sila! Opora vo všetkom!

Abrahám na svojej ceste viery zviditeľňoval skutky, ktoré Boh konal… minulý čas! Hovoril o nich, odovzdával ich svojim deťom…

Otvoriť sa svetlu, … slová pápeža.

Čítajme Encykliky!!! Sú to slová Ducha pre dnes. Nie sú napísané, aby stáli v obchode, alebo dokonca v regáli iba na ozdobu… Môžeme ich dokonca čítať aj na internete...zadarmo - Božia "ekonomika" , Boh myslí na každého :o) Sú to vitamíny v našej strave duše, s hlavným pokrmom Slova a Eucharistie. Počula som teraz len zopár slov z novej Encykliky… SILA! SVETLO! NÁDEJ a VIERA pre DNES umocnená slovami pápežov…

+

Nenariekame nad tým, čo nemôžeme robiť ale robíme to, čo môžeme. Podľa slov fyzika Howkinsa, ktorý je tak veľmi chorý, je na vozíčku, nemôže používať svoje telo, ako my a predsa urobil totálne mnoho pre fyziku a pre svet...

Boh nikdy nerobí chyby. Povedal Nick Vujicic, mladý muž, ktorý sa narodil bez rúk a nôh... a ktorý dnes dáva nádej a vieru mnohým, zástupom ľudí, ktorého objímajú ľudia, lebo on nemôže objať ich...a ktorého tvár vyžaruje lásku Boha...

+

Radujem sa z Boha, z jeho ľudí a z Božieho stvorenia! Radujem sa dnes, a každý deň, lebo viem, komu som uverila!

Radujme sa a ďakujme Bohu bez prestania, lebo je dobrý a láskavý... Boh láska...

Môžete sa pridať k vďačnosti a čerpať radosť na: http://mojakomunita.sk/web/radost-a-vdacnost/vdacny-utorok

Sme pod ochranou Najvyššieho!

+

Comments
sign-in-to-add-comment
Mária, veľmi cením radu čítať encykliky. Veď komu sú určené? Nám. Nielen kňazom. Tak ako listy apoštola Pavla a Júdu, Petra,Jána v Písme. Je potrebné ich čítať p o m a l y , a vtedy im aj porozumieme. Vďaka!
Posted on 9/11/13 3:25 PM.