Blogs

« Back

Radosť z Ježiša

Radosť z Ježiša

Radosť z poznávania Ježiša je najkrajším darom kresťana.

Ježiš je najkrajším a najdrahším darom. Je Boh s nami, v Slove, v srdci človeka. Je s nami jeho Duch svätý,  Radca a učiteľ, ktorý nám pomáha na ceste životom. Je s nami Boh Láska. Ako môžeme poznávať Ježiša? Nájdeme ho v Slove, ktoré nám objasní Boží Duch, aby sme rozumeli jeho mysleniu..., ako by veci robil Ježiš dnes. Ak by sme sa pokúsili byť dôslední, prišli by sme na to, že On by mnohé veci nerobil... Nebol závislý na spoločenskom systéme, akceptoval ho.... Nebol podriadený nikomu, bol jedno s Otcom. Sám si vybral svojich spoločníkov, ktorí uverili jeho učeniu. Bol a je Osobnosť,  Pravda a Svetlo. Nechal nám Du ha svätého a dal nám moc konať, ako konal On. Dal nám slobodu a naučil nás veriť Bohu a dúfať v to, čo sa stáva skutočným na základe viery a činov.  Tí, čo porozumeli nasledovanie Ježišovho života, dokázali konať ako On. Nie hneď. Potrebovali čas aj skúsenosť viery. 

+

Ďakujem Bohu za jeho dary...

Ďakujem za Ježiša, za jeho Slovo, za jeho život, za jeho učenie. 

Ďakujem za ľudí, za krásu prírody, za kvety a za zvieratká.

Ďakujem za deti, ktoré sú nádej a radosť, život sám.

Ďakujem za radosť nových dní, ďakujem za radosť s tebou, Ježiš, ďakujem za radosť s tebou Ježiš dnes... Ježiš premenený, oslávený, živý, tu prítomný. Ďakujem za nasledovanie, za vieru, nádej a lásku a za tvojho Ducha svätého, ktorý ma naučí spoznávať teba, Ježiš môj! 

Ďakujem Ježiš! 

 

Comments
sign-in-to-add-comment
Fatima Usulejkum
to ňie je pravda. Pravym nieje prorokom ježiš
Posted on 8/18/14 9:17 PM.