Blogs

« Back

Som milovaná

Som milovaná, si milovaný.

Celý život hľadáme lásku..., chceme byť milovaní. Často sa nám nedarí odhaliť, že už sme milovaní... Nevidíme Boha v našom živote, nevieme cítiť jeho ruky, ktoré nás objímajú a nezačujeme jeho hlas, ktorý nám hovorí: "Vždy som ťa miloval"... „Od tvojho počatia v živote matky som ťa miloval“. A aj teraz ťa milujem. Toto nám často chýba v živote...

Preto sa „cítime“ sami, nemilovaní, nepochopení...učíme sa počuť jeho hlas. Učíme sa cítiť na sebe jeho ruky, objímajúcu náruč Boha, ktorá nás drží v každej situácii, učíme sa poznať jeho milujúce srdce, ktoré nás uisťuje o tom že už sme milovaní, chcení, úžasní a takí, akých nás chce mať.

heart

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.