Blogs

« Back

Zasa o láske

Zasa o láske

Až kým nepochopíme...

Čo je "láska"? Slovo? Nieje to osoba?

Pre mnohých je to len otrepané slovo bez náplne, ako mnohé iné slová. Slovo LÁSKA je najviac nepochopené, znevažované a zneuctené... Pozor na to, aby nemalo toto slovo náhodou OSOBNOSŤ. Myslím, nie, viem to - má ju! Láska je OSOBA. Boh je láska,  Syn Boží je láska, je to každý človek, lebo nosí meno, ktoré mu dal Boh, nosí Boha vo svojom srdci...

Kto si myslí, že miluje a nemá "skutky"... nemá lásku. Môže tisíckrát písať o nej slová, môže robiť úžasné projekty, nemá ju a nikdy ju nepoznal...

Kto súdi brata, vylučuje niekoho z "kruhu" spoločenstva, kto "rozdeľuje" spoločenstvo na jemu  "príjemných a pekných" a opovrhuje inými,  komu sa brat/sestra "nepáči", nesedí do jeho konceptu, nemôže mať lásku... Láska miluje, spája, zjednocuje... ľudí, rodiny, spoločenstvá.

Kto vyčíta iným a kto znevažuje meno iného, osobu iného, nemá lásku..., lásku nepoznal. Láska má obsah - je v nej Boh, láska priťahuje iných, dáva sa iným a napĺňa mnohých, lebo to je jej podstata, láska oživuje spoločenstvá a ľudí, podnecuje ich k dávaniu seba...

Láska dáva ľuďom schopnosť milovať.

Boh je láska a každý brat, sestra, ktorý žije s ním, má podobu tej lásky Boha... Nie v úplnej podobe, ale aj tak dosť jasne žiarivú a vzácnu...

Láska je priazeň inému, je v nej úcta a porozumenie iným, je v nej diskrétnosť a láska si vyberá dobré slová, lebo miluje... láska neponižuje a nepôsobí bolesť, vyniká svojou dobrotou aj keď je úprimná. Lásku cítiť na kilometer, aj cez veb, cez slovo alebo cez mnohé slová... Je žičlivá, nezávidí a nevypína sa nad nikým... nikoho neodmieta, nikto jej nezavadzia... To je láska.

Ak ste ju náhodou nestretli, ja som ju stretla. Preto o nej vydávam svedectvo.

Miluje vás, každého jedného, miluje mňa, miluje skutočne každého, nie len na portále Moja komunita, ale aj tu, miluje jednoducho všade. Miluje s radosťou a s vďakou. Rastie a rozmnožuje sa, ak nájde človeka, ktorý ju prijme a daruje iným.

Dnes som zasa stretla lásku, darovala mi dnes seba... Láska je dar.

Pozdravuje vás LÁSKA - BOH, SYN a posiela ľudí... ľudia sú jeho DARY.

Nesiem k vám lásku Boha - aby vás naplnila, aby ste aj vy dávali LÁSKU ným. Zadarmo, len tak, márnotratne, ako to robí Boh.

Teším sa na naše stretnutie nabudúce...

Teším sa na spoločenstvo s vami v Láske nášho Boha, lebo to je skutočné spoločenstvo veriacich, v ktorých strede je Láska - Boh.

+

Láska je... viac, než slovo človeka.

Keby som písala a hovorila jazykmi ľudskými a anjelskými, keby som mala toľké talenty, že by som ovládala všetky vedy sveta a programy a nastavenia počítačovej techniky a nemala by som lásku, nikomu by to neosožilo...

Keby som mala dary pozania vesmíru a celej ľudskej múdrosti, keby som mala takú silnú vieru, že by som hory prenášala a chýbala by mi láska zniesť čo len jednéh človeka, nič by  mi to neosožilo...

Keby som rozdala všetky dary sveta, svoje telo, seba na služby, a rozdala by som bohaté almužny, všetku slávu a talenty a lásky by som nemala, ničím nie som...

Láska je ako Boh. Boh je láska..., ktorá miluje každého bez rozdielov.

Láska je trpezlivá, je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, má odvahu, hrdosť a krásu, nebojí sa ničoho, len hriechu, a odchádza od zlého človeka...

Láska sa nerozčuľuje ani nad komentármi a blogmi, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ani nečuší, ak iní do niekoho hádžu kamene slov, nepridá sa k neúcte a neznevažuje ani len meno brata, sestry...

Láska sa RADUJE z pravdy, lebo pravda je zasa Boh,  jeho pravda je svätá a čistá a nie je pokyryteckou "mienkou" niekoho... kto si sám myslí, že ju má... Pravda sa darúva čistým a iba čistí ju uvidia...

Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží a za všetko ĎAKUJE.  Tak aj ja... s milosťou Božou.

Láska nikdy nezanikne.

Keď som bola dieťa, hovorila som ako dieťa, poznávala som ako dieťa, rozmýšľala som ako dieťa.

Keď som sa stala ženou, zanechala som detské spôsoby. Poznáme len čiastočne, ja poznám len čiastočne, poznanie rastie zo dňa na deň úmerne láske. Zostáva viera, nádej a láska, tieto tri; no najväčšia z nich je LÁSKA.

Podľa 1 Korinťanom 13, 1-13;

+

Láska je dar.

Nie je len pre vyvolených, je pre každého. Láska je ako soľ a je ako zlato... je ako živá voda z Božieho prameňa, ktorá sa nikdy neminie... Je tak obyčajná, že ju chápe dieťa, je tak vzácna, že ju nemožno nikde zohnať a nemožno ju ničím zaplatiť, je tak potrebná pre život, ako vzduch a voda....

Každý dostáva denne lásku Boha, dostávame jej za kamión aby stačila nie len pre tento deň a pre každého človeka... Ak lásku Boha, ktorú dostávame, nedávame ďalej, zaniká... Odchádza späť a Boh ju dáva iným, ktorí ju nestratia, nezahlušia a ktorí ju dajú ľuďom okolo seba...

+

Úcta je... tiež láska... Má meno a je osoba...má ju každý, kto ju chce,  je cnosť, je múdrosť... Prichádza od Boha k ľuďom a hľadá toho, u koho vezme príbytok... a bude mu robiť spoločnosť. Nikdy nie je sama, privedie so sebou všetky iné cnosti...

Úcta k Bohu, úcta k životu..., úcta k človeku, úcta k menu každého človeka...láska. Pozri sa blížnemu do očí... Povedal František..., keď dávaš almužnu...

Meno Boha je láska.

Moje meno je Mária, nie "pani" ani podobné, pred Bohom nemáme vek..., tituly, "rôzne" vierovyznanie, vedomosti, slávu, rasu, národnosť... Boh je len jeden a jedna je viera v Boha, jedna je láska.

Som Božie dieťa, som jednoducho Mária a so mnou je Boh.

+

PS: Ďakujem za vás a ďakujem mojim kritikom.

Rozumiem, čo bolo myslené v kritike... Rozumiem, čo bolo v kritike láskou. Hovorím jej rečou. A počúvam jej ušami. Vďaka za vašu trpezlivosť so mnou. Rastieme... v láske, aj ja. smiley

 

 

 

 

Comments
sign-in-to-add-comment
Nič k láske nechýba, len dobrota a úprimnosť srdca.
Posted on 10/16/13 1:19 PM.
emoticon len z lásky Boha som...
Posted on 10/16/13 1:46 PM in reply to Anna Václavová.