Blogs

Entries with tag modlitba .

Vedenie

Nie iba ľudia... Boh a ľudia sú odpoveďou na naše otázky.
Read More About Vedenie »

Obnov našu lásku

Jeden druhému vyprosujeme pomoc v bojoch a v chorobe. Prosme Pána o silu v trápení, úľavu v bolesti a oporu v súžení.
Read More About Obnov našu lásku »

Ak neutícha diskusia

nech nás zjednotí láska Boha.
Read More About Ak neutícha diskusia »

Pokoj v srdci, nádej a dôvera

Áno, časy sú náročné. Kedy také neboli? Máme nádej, lebo nás vedie Boh.
Read More About Pokoj v srdci, nádej a dôvera »

Modlitba za ľudí

Prosba o poznanie pravdy (nie len v otázke identity človeka... ) Prosba o prijatie pravdy, o pravej osobnej ľudskej identite ako muž, ako žena. Prosba o záchranu rodiny muža a ženy. Prosba o záchranu ľudského života. Prvá možnosť... MODLITBA. Robme niečo, čokoľvek, aby víťazil Boh v srdciach ľudí! Prosím robme niečo...
Read More About Modlitba za ľudí »

Monika

žena, manželka, matka, žena modlitby a obety, mučeníčka, svätá.
Read More About Monika »

Svedectvo

Keď stratiť znamená získať...
Read More About Svedectvo »

Modli sa!

Odvážny príkaz... To povedala jedna žena inej, ktorá sa práve umárala v žiali nad sebou a nad svojim zbabraným životom.
Read More About Modli sa! »

Hymnus sv. Patrika

Mocná modlitba v zápase.
Read More About Hymnus sv. Patrika »
Showing 10 results.
Items per Page 50
of 1