Blogs

Entries with tag výzva .

Sviatok apoštolov Petra a Pavla

Apoštoli Peter a Pavol sú nazývaní veľkými. Na ich živote Boh ukázal, ako žije kresťan, apošol, boží služobník osobný život viery, život v úlohe pastiera Cirkvi.
Read More About Sviatok apoštolov Petra a Pavla »
Showing 3 results.